NE ARAMIŞTINIZ ?

AİLE HEKİMLİĞİ ÜLKEMİZ VE ÜLKE İNSANLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİDİR

21 Mayıs 2012

   Sağlık hizmetini aile bireylerinin tümüne birden sunar. Sağlığın sadece hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil, sosyal yönden de tam bir iyilik hali içinde olma durumu olduğunu dikkate alarak hizmeti sunar. Sağlık ile ilgili sorunlarda ailelere danışmanlık yapar ve yol gösterir 
  Birinci basamak sağlık hizmetinin kişiler için yeterli olmadığı durumlarda kişilerin daha ileri sağlık bakımının sağlanması konusunda gerekli olan organizasyonu(sevk ve idareyi) gerçekleştirir.
  Aile hekimliğinin en önemli ilkesi hizmette süreklilik birey veya aile üyelerinin aynı kişi, kurum veya kuruluştan hizmet almaya devam etmeleri surecinde karşılaşılan tüm sağlık süreçlerinde ve periyodik sağlam kişi muayenelerinde aynı hekimin kişiyi en azından belli aralıklarla görmesi ve sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olması demektir. Böyle bir hasta - hekim iliksisi doğal olarak karşılıklı güven ve saygıya dayanacaktır ve güçlü bir tedavi edici unsurdur.
  19 MAYIS TÜM DÜNYADA GEÇEN SENEDEN BERİ ‘’AİLE HEKİMLERİ GÜNÜ’’ OLARAK DUYURULMUŞTUR.
  Ankahed olarak birlikte ve güç birliği içinde hareket ettiğimiz tüm üyelerimiz olan Aile Hekimi Meslektaşlarımın gününü kutlar. Bundan sonraki süreçlerde bizim için anlamlı olan bu günü beraber etkinliklerimizle kutlayacağımızı belirtirim.