NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAKON ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGREMİZ

1 Nisan 2014

Kongre ve toplantılar, yerinde zamanında ve kurallarına göre yapılırsa meslek hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İyi organize edilmiş toplantılar meslektaşlar arasında birliktelik duygusunu güçlendirir, birliktelik ve birlikte hareket edebilme kültürünün yeniden üretilmesini sağlar. Katılanların olaya farklı açılardan yaklaşımları ve değişik önerileri, en iyi ve yaratıcı çözümün bulunmasını kolaylaştırır. 

Ankara da 3. kez düzenlenen birinci basamağın kendi kongresi ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ-ANKAKON biz birinci basamak hekimleri için çok önemlidir. “Bu kongre çok önemli” derken, bildik nedenlerin yol açtığı bir önemlilikten değil, bilhassa 1.Basamağın ve dolayısıyla bizlerin içinden geçtiği sürecin ve içinde bulunduğu şartların öneminden hareketle söylüyoruz.

Bu kongrenin her basamağında bizden birilerinin emeği var, mutfakta aile hekimleri çalıştı. Birinci basamağın bakış açısını yansıtan ve bizlerinde her anında, bizden bir şeyler bulacağı bir kongre bu. 

tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı aramızda görmek dileğimizle..

http://www.ankakon.org/