NE ARAMIŞTINIZ ?

BİLGİ EDİNME KANUNU 19.MADDE GEREĞİ BELGE PAYLAŞILMAMASI

25 Şubat 2015

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ HALEN HASTANE NÖBETLERİ İLE ALAKALI YAPILAN İNCELEMELERDE İNCELEMECİLER ; 

BİLGİ EDİNME KANUNUN 19. MADDESİNİ GEREKÇE GÖSTEREREK ELLERİNDE OLMAYAN BELGELERİN.!! SORUŞTURMAYI ENGELLEYECEĞİ, SORUŞTURMACININ SELAYETİNİ VE SORUŞTURMACININ HAYATINI TEHLİKEYE ATACAĞINI GEREKÇE GÖSTEREREK RET ETMEKTEDİRLER. BU DURUMDA CEVAP OLARAK AŞAĞIDAKİ METNİN SAVUNMALARA EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR..

Bilgi veya belgelere erişim usulü ile ilgili olarak;

Madde 19 - Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyası verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir. 
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin; 
a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, 
b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, 
c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, sağlarlar. 
Bu amaçla, erişimin nasıl, ne zaman ve nerede sağlanacağı ile gerekli görülen diğer hususlar, başvuru sahibine erişim süresi içinde bildirilir. Bu şekilde erişim sağlanırken, bilgi veya belgenin değiştirilmesi, imhası, çalınması veya diğer riskler değerlendirilerek, başvuru sahibine en az bir görevli nezaret eder ve gerekli diğer tedbirler alınır. Denilmektedir.
Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz konuda savunma yapabilmem için gerekli olan evrakların tarafıma iletilmesinin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceğini, kişilerin özel yaşamlarına ne şekilde müdahale edileceğini, soruşturmanın ve soruşturmayı yürüten kişinin güvenliğini ne şekilde tehlikeye düşüreceğini, gizli kalması gereken belgelerin ne olduğunu merak etmekteyim?

Tekraren; Konu hakkında, anayasal savunma hakkımı eksiksiz bir şekilde hazırlaya bilmem ve avukatımdan hukuki destek alabilmem amacıyla konuyla ilgili tüm belge ve bilgileri (İlgili nöbetin genelgesi uyarınca bir komisyon tarafından yazıldığına dair belge, tarafıma yazılı olarak tebliğ edildiğine dair tutanak, Soruşturmacı görevlendirme yazısı, soruşturmacı karar yazısı, nöbete icabet edilmediğine dair tutanak, bu tutanağın idare tarafından ne zaman öğrenildiği ve işleme alındığı ve diğer tüm belge ve bilgiler) tarafıma yazılı olarak tebliği edilmesi halinde 7 (yedi) günden az olmamak kaydı ile savunmamı hazırlamam mümkün olacaktır. Hukuki haklarım saklı kalmak şartı ile gereğini bilgilerinize arz ederim.