NE ARAMIŞTINIZ ?

AHEF 13 MART'TA İŞ BIRAKMA KARARI ALDI

2 Mart 2015

 http://ahef.org.tr/Haber/511/13-MARTTA-IS-BIRAKIYORUZ.aspx#.VPSjKVV_vwi

 
Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Çalışanlarına yapılan nöbet görevlendirmelerin den ivedilikle vazgeçilmelidir; vazgeçilmediği takdirde İş barışımız bozulacak, çalışma şevkimiz ve irademiz hiç olmadığı kadar azalacak. Baskı, mobing ve istifalar artacaktır.
Şu ana kadar geçen süreç göstermiştir ki bu şekilde yapılandırılmış adı nöbet olan uygulama hiç bir sağlık sorununa merhem olmamış, olmayacaltır da.

Meslektaşlarımızın iş bırakma kararı almış olan STK na veya sendikalardan birine üye olmaları veya bağlı bulundukları sendikalara iş bırakma kararı almaları yönünde talepte bulunmaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunar; iyi çalışmalar dileriz.

ANKAHED