NE ARAMIŞTINIZ ?

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ISI AŞIMLARI

31 Mart 2015

 Değerli Meslektaşlarımız, 


Bilindiği üzere 31.03.2015 tarihi itibariyle elektrik nakil hatlarında yaşanan problem dolayısıyla Türkiye genelinde ve ilimizde elektrik kesintileri yaşanmaktadır.  Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz TEİAŞ yetkililerinin gerekli çalışmaları başlattığı bilgisine ulaşılmış durumdayız. Şu an için bazı illere ve bölgelere elektrik verildiği yönünde bilgi paylaşımı tarafımıza bulunulmuştur. Ancak sorunun ne zaman çözümleneceği ile alakalı net bir bilgi halen beklenmektedir.


Yaşanan bu problem dolayısıyla görüştüğümüz yetkililer, ilimizde de Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı tüm Aile Sağlığı Merkezlerinin aşılarla ilgili ısı ihlallerine maruz kalınmaması için acil eylem planlarının devreye sokulmasını istemektedirler. Bu çerçevede tüm ASM 'lerinin Jeneratörlerini kesintisiz çalıştırmaları ve dolap ısılarının kontrol edilmesi, meydana gelecek ısı aşımlarının tutanak tutularak Toplum Sağlığı Merkezlerine bildirilmesi gerektiğini söylemektedirler.
Acil eylem planı çerçevesinde transportu yapacağımız diğer ASM de de benzer bir durum olduğundan, aşıların ve serumların zayi olmaması için TSM ne veya İl HSM ne transportu gerekmektedir. Ancak bazı TSM de jeneratör bulunmaması, bulundurulmasının zorunlu olmaması nedeniyle yaşanabilecek problemlere karşı yetkili olan kişi ve kuruluşlarla görüşmelerimiz devam etmektedir. Oluşabilecek bir aşı kırımında bunun sorumluluğu noktasında gerekli tüm tedbirleri alan bizlerin bir kusuru olabileceğini ve bu şekilde bir değerlendirme yapılabileceğini sanmamakla birlikte tedbirli olunmasında fayda vardır. Net bir cevap ve şekilde hareket edilmesi gerektiği ile alakalı bir bilgi alındığın da siz değerli meslektaşlarımıza yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

 

Ankara Aile Hekimliği Derneği - ANKAHED olarak jeneratör sistemlerinin çalışılabilirlik durumunun kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi, çıkabilecek arıza ve yangın durumuna karşı tedbirli olunması ,konuya gerekli azami hassasiyetin gösterilmesi ve ilgililerin bilgilendirilmesi hususunu siz değerli üyelerimize ve tüm aile hekimlerine önemle duyururuz.

Tüm Türkiye de elektrikler yok iken, ışıl ışıl ASM de vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutlluluğunu tüm sağlık camiasına yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederiz.

 

Ankahed Yönetim Kurulu

Dr. Akif Emre Eker