NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED KAMUOYU DUYURUSU

27 Mart 2017

 

KAMUOYUNA,


Ahef Web sitesinde yayınlanan ‘’ Beypazarı Sahipsiz Değil’ başlıklı haber içeriğini okuduk ama şaşırmadık..!
Haber içeriğinde belirtildiği gibi Ankara nın hiç bir ilçesinde veya ülke genelinde hiç bir yerde hastane nöbeti tutulması bizim işimiz değildir ve bu konuda herhangi düşünce farklılığı yoktur. Konu bizim için ilk günkü kadar güncel , ilk günkü kadar takibimiz de olan bir konudur. Ancak ;

Öncelikle bilinmelidir ki ; ‘’Bizler kurumsal ilişkiler de üzerimize düşen sorumluluk gereği’’ "Sadece Aile Hekimliği Siyaseti" için her tür kurum ve kuruluşla iş birliği içinde, görüş alışverişinde bulunmak, güçlü AHEF'i yaratmak adına bir araya geldik..

Bu amaçla bizler, 22 bin Aile Hekiminini en büyük ve güçlü çatı örgütü AHEF bünyesi altında toplayarak, Aile Hekimliğini daha da ileri götürmek adına her kurum ve kuruluşla AHEF ‘in hedefleri ve aile hekimlerinin çıkarları doğrultusunda görüşme ve çalışmaya açığız.

Hepimiz yaşadığımız süreçlerdeki tecrübelerimizden biliyoruz ki; Toplumların, kurumların ve grupların istikrar içerisinde varlıklarını sürdürmelerinin ve gelişmelerinin yolu, aralarında ki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden geçer. Bu ilişkiler düzeyin de taraflardan birinde oluşabilecek güven eksikliği ilişkilerin sağlıklı yürümesinin önüne geçer. Bunu biz Ankahed olarak son zamanlar da sürekli olarak yaşamaktayız.

Kurumlaşma, düzenli, dengeli ve bütünlük arz eden bir form ve yapının oluşması demektir. Bir başka ifadeyle kurumlaşma; Davranışlar da, düzenli, dengeli ve bütünleşmiş eylem kalıplarının oluşturulmasıdır. Bu nedenle kurumsal ilişkiler de bu normlar son derece önemlidir. İşte Ahef olarak oluşturmaya çalıştığımız yapıda ve bu önemli olmalıdır diye düşünüyoruz.
Bir kavram olarak kurum, önemli bir sosyal ihtiyacı karşılamaya yönelik, birbiriyle ilişkili, organize olmuş ve süreklilik arz eden değerler ve kurallardan oluşan bir bütün olarak tanımlanır. Tam da bu nokta da AHEF, önemli bir ihtiyaca binaen, bir birleriyle ilişkili ve organize Aile hekimleri ve il derneklerinin çabası ile kurulmuştur. Bir kez daha bu sürece katkı veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama aynı zaman da bir kurum, temsil ettiği topluluğun temel ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bir değerler ve normlar setidir. Bu değerler ve normlar herhangi bir şey karşılığın da gözden kaçırılmamalı ve devredilmemelidir. Ve bu değerler ve normlar ORTAK AKILLA oluşturulmalıdır.

Kurumsal ilişkiler, belirli değerler ve normlar çerçevesinde yürütülen ilişkilerdir derken;  Bu ilişkiler yazısız normlardan ziyade, yazılı normlar çerçevesinde sürdürülür. İşte bu nokta da beklentimiz hep söylenen birlikte çalışma, birlikte yürüme ve kurumsallık adına ifade edilen bu yazılı belgelerin ortaya çıkmasıdır. Ne de olsa söz uçar yazı kalır. Bu durum söz konusu olduğunda içinde bir takım temel nitelikler söz konusudur.

Bunlardan birincisi ve en temeli kurumsal ilişkiler, sözleşmeye dayalı bir işbirliği olarak da görülebilir. Bu durumda değerli Ahef Yönetiminin den bazılarının yazdıkları kendi şahsi yorumları ve çıkarımları olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Eğer Ahef’e üye bir il derneğinin faaliyet alanında bir sorun ortaya çıkmış ise bu konuda kurumsal muhatap her zaman o il derneği olmalıdır. Kişiler ile her zaman görüşülebilir ama genel durum değerlendirmesi, bilgi alışverişi ve bilgilendirme eksenin de öncelikle il derneği ile görüşülür. Aksi takdir de olanlar kurumsal ilişki anlamında dinlenebilir ama kayda alınmaz. Ve o hep dem vurulan kurumsal ilişkiler bu olay özelinde olduğu gibi havada kalır, birilerine hoş görünmek adına mesaj içerebilir ama kurumsal hafıza da yer almaz.

İkinci bir özellik olarak kurumsal ilişkilerin örgütsel yapılarda, belirli amaçların gerçekleştirilmesinde birer araç olarak kullanılması sayılabilir. Bizim amacımız bu gün kadar her alanda yazıldı çizildi. Temsil ettiğimiz her alanda söylendi. Ama görüyoruz ki yeni alan açma çalışmaları hızlanmış. Bu anlamda, biz Ankahed Yönetim kurulu olarak sosyal medyadan öğrendiğimiz durum için hem Ankara HSM ile hem de THSK başkanlığı ile görüşüp durumdan mustarip olan meslektaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Olayı öğrenir öğrenmez öncelikle durumun ne olduğunu anlamak adına Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ile görüştük. Acilde çalışan aile hekimlerinin, aile hekimliğine geçtiğini ve hastanede nöbet için yeterli sayıda hekim bulunmadığını bunun için kamu hastaneleri birliklerine yazı yazdıklarını söylediler.

Sonrasında Ankara İHSM müdürü ile görüşmeye çalıştık ancak toplantıda olması nedeni ile HSM müdür yardımcısı ile görüştük. Bu arada ilgili arkadaşlar zaten müdürlük ve İHS Müdür Yardımcısı ile önceden bu konuda bir görüşme yapmışlar. Konunun HSM personel şube tarafından takip edildiğini tarafımıza bildirildi. İlgili Şube ile görüştüğümüzde ise bu konuda THSK başkanlığından görüş sormuş olduklarını bildirdiler. Hem ilgili şube, hem de özel kalem ile görüşerek yapılan işlemin durdurmalarını ve bu konuda randevu istediğimizi belirttik.

Bu arada THSK başkan yardımcısını ve uygulama daire başkanını telefon ile arayarak durumdan haberdar ettik. Aynı zaman da Kurum başkanı ile baş hukuk müşavirini de mail ile ulaşarak durumdan haberdar ettik ve aynı talepleri yeniledik.

Kurum başkan yardımcısı kendi imzası ile İl HSM ne görüş verdiklerini, ilgili görüşe göre ihtiyaç durumunun hâsıl olduğunun kesin olması üzerine öncelikle '' gönüllülük esasına göre nöbet listesi oluşturulacağı'' , eğer gönüllü nöbet tutan hekim sayısı yetersiz olur ise o zaman ilgili genelge uyarınca nöbet havuzu oluşturulacağını, ancak nöbet havuzunun nasıl oluşturulacağı ile yetkinin İl HSM de olduğunu söylediler. Bunun üzerine Cuma günü İl HSM ile görüştük ve nöbet havuzunun ulaşım imkânları ve nöbet sayısı durumuna göre bir kaç ilçeyi kapsayacak şekilde planlanacağı bilgisine ulaştık. Olayında takipçisiyiz.

Kurumsal ilişkilerin üçüncüsü ve belki de en önemlisi bu ilişkiler ağının, sorumluluk, yetki ve hesap verme gibi özellikleri olması veya içermesidir Hatta bu özellikler, kurumsal ilişkilerin olmazsa olmazları olarak görülebilir. Örneklerini Türkiye’deki bazı kurumlarda da üzülerek ve çok açık bir biçimde görebilmekteyiz. Bu durumdan rahatsızız.

Bir toplumda asli kriterlerin, tali kriterler haline getirilmesi, kurumsal yapılara ve ilişkilere büyük zarar verir. Bu durum öncelikle kurumsal yapıların işleyişinde sorumluluk ve yetki dengesinin kolaylıkla bozulmasına yol açar. Burada ne demek istediğimizi çok net anlayan olduğu gibi, anlamayanlar da olacaktır, anlamamazlıktan gelenler de…!

Eğer dün dündür, bu gündür mantığı ile ilerleyeceksek, şu an için geldiğimiz noktada kurumsal ve olması gerekli ilişkiler bir kenara bırakılıp yol alınacaksa, bu durumda şahsi ilişkilerin, şahsi düşüncelerin ve kim olduğumuzun ne olduğumuzun önemi yok.
‘’Değerlerini ve kurumlarını ve kurumsal ilişkilerini yaşatamayan ve sağlıklı işletemeyenlerin, gelecekte başarılı olma şansı yoktur.’’ Saygılarımızla…

ANKAHED YÖNETİM KURULU