NE ARAMIŞTINIZ ?

SEÇİMLİ GENEL KURUL 2. DUYURU

6 Mayıs 2017

 Değerli Üyelerimiz,

ANKAHED seçimli olağan genel kurulu 06. Mayıs 2017 tarihinde Ankara Gürkent Otel / Sıhhiye de Saat 13.00 da yapılacaktı. Ancak bu tarih de gerekli çoğunluk sağlanamadığı için olağan genel kurulumuz 13.Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13.00 de GÜRKENT OTEL SIHHIYE toplantı salonunda aynı gündem ile yapılacaktır. Güçlü bir ANKAHED’in çalışmalarına daha da güçlü bir şekilde devamı için siz değerli üyelerimizi Genel Kurulumuza katılmaya davet ediyoruz, Saygılarımızla…

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.Divan Heyetinin Teşkili

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.Denetim Kurulu raporunun okunması

6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası

7.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8.Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

9- AHEF Delege asil ve yedek üyelerinin seçimi

10- Tüzük değişikliği önerileri

11.Dilek ve Temenniler

12.Kapanış