NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

10 Mayıs 2019

Değerli Üyelerimiz, 

Tüzüğümüz gereği ANKAHED (Ankara Aile Hekimliği Derneği ) olarak yapmamız gereken 5.Seçimli Olağan Genel Kurulumuz 25.05.2019 tarihinde saat 13.00 ‘de The Ankara Hotel toplantı salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. Toplantı çoğunluk aranmaksızın 12.06.2019 saat 18.30 da aynı yerde yapılacaktır.

Olağan genel kurul gündemi aşağıda bilgilerinize sunularak ilan edilmiştir.

GÜNDEM

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunması
2- Başkanın konuşması
3- Divan Kurulunun seçimi 
4- Mali durumun açıklanması gelir gider tablosunun sunumu
5- Denetleme Kurulu raporunun okunması 
6- Yönetim Kurulunun ibrası
7- Tüzük değişikliği önerileri
8- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyelerinin ve Ahef delegelerinin seçimleri
9- Dilek ve temenniler
10-Kapanış

 Genel Kurulumuzun üyelerimizin yüksek katılımı ile gerçekleşmesi temennisi ile siz değerli dernek üyesi meslektaşlarımızı davet ediyoruz. 

ANKAHED 5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
THE ANKARA HOTEL 
12. HAZİRAN. 2019 18.30-20.30

Adres: Eti Mahallesi, Celal Bayar Blv. No:2 D:No:78, 06570 Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 508 10 10