NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED KOMİSYONLARI DUYURUSU

17 Haziran 2019

Değerli meslektaşlarımız;

ANKAHED ‘in kuruluş amaçlarından belki de en önemlileri; Aile hekimlerinin özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesinin sağlaması, Eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması, aile hekimliği ile ilgili Aile Hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamasıdır.

Bu nokta da Savunuculuk; STK’ların ortak bir çıkar için herhangi bir kamu politikasını etkileme girişimidir. Karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları üyeleri lehine değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak kullanma süreci olarak da tanımlanabilir. Savunuculuk, sorunları ve sorunlarının nedenleri ortaya koymayı, bu konularda çözümler sunmayı politika veya yasa değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar.

ANKAHED her zaman üretken üyelerinin emeği ile güçlenmiştir. Bu nedenle sizlerin Aile Hekimliğinin geleceği için katkılarınız çok değerlidir. Söz verdiğimiz üzere tekrardan güçlü bir Ankahed, güçlü bir birliktelik ve üretim için yeni dönemde komisyonlarımızı yeniliyoruz.

Komisyonlarımız aracılığı ile üretmeniz, çözüm olmanız, yol göstermeniz ve destekleriniz bize onur verecektir.

Başvurularınızı 30. 06. 2019 tarihi Saat 17.00 ‘a kadar bizlere ÖN BİLGİLENDİRME BAŞVURUSU OLARAK; Adınız- Soyadınız ve Çalışmak istediğiniz komisyon şeklinde yazabilirsiniz.
ASIL OLARAK başvurularınız resmiyete kavuşması için aynı tarihe kadar
info@ankahed.org.tr adresi üzerinden;
-Adı- Soyadı
-Çalışılan ASM / BÖLGE
-İrtibat Telefonu
-Çalışılacak Komisyon belirtilerek  bizzat iletmeniz gerekmektedir.. Saygılarımızla.

ANKAHED YÖNETİM KURULU
YENİ DÖNEM KOMİSYONLARI:

1- ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

2-HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU

3-SOSYAL PROJELER, EĞİTİM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

4-BASIN YAYIN VE MEDYA İLİŞKİLERİ KOMİSYONU