NE ARAMIŞTINIZ ?

7. Aile Hekimliği Kongresi (ANKAKON)

27 Ağustos 2019

Değerli Meslektaşlarımız;

Bildiğiniz gibi, Ankara Aile Hekimliği Derneği  -  ANKAHED tarafından 7 yıldır düzenlenen “Ankara Aile Hekimliği Kongresi - ANKAKON” geçen zaman içinde artık kendi özgün alanı olan 1. Basamakta klasikleşmiş, kabul ve takdir edilmiş adeta aile hekimlerimiz için bir okul niteliği kazanmıştır.
Aile hekimlerimiz tarafından sabırsızlıkla beklenen bu yıl ki kongremiz “Ankara Aile Hekimliği Kongresi  -  ANKAKON ”4 - 6 Ekim 2019 tarihlerinde The Ankara Hotel'de yapılacaktır. Kongremizin ilgi çeken bölümlerinden olan, yarım gün süren, günlük pratiğimize yansıyan kurslar, toplantı programında bu sene de yer almaktadır. Sizleri bir kez daha kongremize davet etmekten sevinç duyuyoruz.
Bilimsel programımız, Aile Hekimliği Uygulama pratiğinde en çok rastlanan sorunlara odaklanacak şekilde oluşturulmuştur.    1. Basamak ile alakalı güncel konularının tamamını kapsayacak olan bu kongrede; bilimsel, akademik ve sosyal alt alanlarda yapılmış 1. Basamak uygulamalarında sık karşılaştığımız tüm teorik ve pratik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.
Kongre dili Türkçedir. Arzu eden katılımcılar, bildirilerini sunma imkânına sahiptir. Kongrenin ilk gününde, güncel konuları kapsayan kursların düzenlenmesi düşünülmektedir. Hocalarımız “interaktif” ve “uzmanına danış” formatındaki kongrelerde deneyim ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşmaktadır. Bu yılki programımız “multidispliner katılımlı” oturumlarla zenginleştirilmiştir. Yaklaşık üç güne yayılan bir süre boyunca, hekimler oturum saatleri dışında da Akademisyen Hocalarımızla bir araya gelebilecek ve bilgi alışverişinde bulunacaktır. Hiç şüphesiz, önceki yıllardaki geri dönüşlerden de anlaşıldığı üzere tüm meslektaşlarımız bu kongrelerden büyük yarar sağlamaktadır.
Sizleri  4  -  6 Ekim 2019 tarihlerinde The  Ankara  Hotel'de aramızda görmeyi umuyor,  değerli katkılarınızla da  hedefe  ulaşmış  bir  kongreye  ev  sahipliği yapmayı  diliyoruz.

Kongre Başkanı
Kongre Genel Sekteri
Kongre Bilimsel Sekterleri

Kongre Web Sitesi Linki