NE ARAMIŞTINIZ ?

Genelge Adı İndir
İDARİ YARGI KARARLARI UYGULANMASI GENELGESİ
HUKUKİ YARDIM VE BEYAZ KOD GENELGESİ
Tıbbi Atıkların Kontrolü-THSK Yazısı
THSK İşe Giriş Raporları Görüş Yazısı
ASM-AHB İZLEME DEĞERLENDİRME FORMLARI RESMİ YAZISI
ADLİ TABİPLİK VE ÖBS NÖBETLERİ YAZISI-THSK
Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri Konulu Genelge
Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Protokol
Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar
Aile Hekimliği Pilot İl Dışından Yerleştirme İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulamaları
Aile Hekimliği Eğitimleri
Aile Sağlığı Merkezi ve Gezici Hizmet Bölgeleri Değişikliği
Genel Sağlık Sigortası
Aile Hekimliği Uygulamasında İkemetgâh Zorunluluğu
Taşra Teşkilatı Personelinin Yararlanacağı Kamu Konutu Niteliğindeki Lojmanların Tahsisi ve Kullanımı Hakkında Genelge
Aile Hekimliği Formları
Aile Hekimi / Aile Sağlığı Elemanı Kadroları Hakkında Duyuru
Sürücü Olur Raporları Hakkında Duyuru
Aile Sağlığı Merkezlerinin Bakım ve Onarımı Hakkında
Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşme Örneği
Aile Hekimlerinin Sözleşme Örneği
Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişki Protokol
Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Hakkında Duyuru
Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri Hakkında ( 2011 / 45 Sayılı ) Genelge
Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi Oluşturularak İşbirliği Yapılması Hakkında Protokol
Aile Hekimliği Birimlerinin Belirlenmesi
Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmeti Verilecek Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Hizmetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Protokol
ASM Tabelaları ve AH Kaşeleri Usul ve Esaslar
ASM Tabelaları ve AH Kaşeleri (Üst Yazı)
ASM ve AHB'nin Olağan Dışı Durum, İhbar ve Şikayetlerinde Kullanılacak Denetim Formu ve İnceleme Tutanağı (Ek - 3 )
Aile Hekimliği Birimi Denetim Formu (Ek - 2)
Aile Sağlığı Merkezi Denetim Formu (Ek - 1)
ASM'de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi ASB ve AHM İzleme Değerlendirme Formları
Aile Sağlığı Merkezlerinin Özürlü Kişilerin Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi
Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri
Kamu Görevlisi Olmayan Aile Hekimlerinin İstihdamı
Aşı Uygulamalarında Performans
Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri Konulu Resmi Yazı
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi (Daimi Genelge)
Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Genelgesi (Daimi Genelge)
Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Hakkında Genelge