NE ARAMIŞTINIZ ?

CEZA VE İHTAR PUANLARI NE ANLAMA GELİYOR ?

16 Nisan 2015

''Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' bu gün itibariyle yayınlandı. Yönetmelik ekindeki ihtar puanı cetvelinde bir takım değişiklikler yapılarak demokratik eylemlere katılanlar hakkında disiplin veya idari işlemlerle baskıyı artırıp direnci kırma yöntemi artık iyice netleşti. Ayrıca artık sadece tek taraflı hekim sorumluluğunda yürüyen birçok işlem için bile ceza puanı uygulanması gündemde. Bunun pratikteki karşılığı, istenildiği zaman bu ihtar puanları tablosu çerçevesinde sözleşmeler tek taraflı fesih edilebilir.

Ancak, söz konusu demokratik hakkın kullanılmış olması sebebi ile hakkımızda işlem başlatılması ve ihtar puanı ile cezalandırılmamız durumunda söz konusu işlemin durdurulması ve iptali istemi ile davalar yine açılacaktır. Hukuksal hak arayışı her zaman olduğu gibi devam edecektir.

Aile hekimliği Tıp Disiplininin temel evrensel değerleri yok sayılarak, tüm Dünya nın kabul ettiği ve uyguladığı bilimsel ve evrensel ilkeler görmezden gelinerek, Aile hekimlerinin iş yükü, angaryaları ve en önemlisi sahanın gerçekleri ıskalanarak ve saha çalışanlarından onay almadan yapılan mevzuatlarla işleyişi sağlayamayanların; Yıldırarak, korkutarak, cezalarla, ihtar puanlarıyla, sözleşme feshi ile iş yaptırmaya yönelik çabalarıdır bu yönetmelik. Bu yöntemlerin çok ama çok eskilerde kaldığını düşünüyorduk ama halen bunun bir yöntem olarak günümüzde uygulanması üzüntü verici.

2 yıldır bu konularda tüm anlatılanlara, o kadar çok üzerinde durulmasına ve çözüm önerileri sunulmasına rağmen,’’ hiçbir başka meslek grubunda benzeri bulunmayan ‘’yönetmeliğin ihtar puanlarıyla ilgili kısmının bu şekilde çıkması, aslında bizlerin isyanımız da haklı olduğumuzun da bir göstergesi. Aynı zaman da; İdarenin de yaptığı mevzuatlarla, ben bu işi saha çalışanlarının onayı ile değil, ancak zorlama ile yaptırabilirim de itirafıdır bu.
Bizler bu kadar iş yüküne rağmen elimizden geldiğince işimizi düzgün yapmaya çalışırken ve yönetmelik değişiklikleri ile aile hekimliklerinde çalışma şartlarının düzeltilmesi ve iş yükünün azaltılmasını beklerken, bunun yanın da güvence altında çalışmayı, çalışanların taleplerinin karşılanmasını bekler iken; Bakanlığımız adeta aba altında sopa göstermeye devam ediyor.  Uygulamada ve mevzuatta mahir olamayınca, cezada daha mahir olmanın yolarını arıyor.

Öte yandan, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK 2 (ceza ve ihtar puanları) çerçevesinde; Kanun koyucu düzenlemeler yaparken hukuk devleti olma ilkesinin bir gereği olarak ‘’ölçülülük ilkesiyle’’ bağlıdır. Bu ilke ise “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır.
“Elverişlilik”, başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını,
“Gereklilik” başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını ve
“Orantılılık” ise başvurulan önlem ve ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade etmektedir. Bir kurala uyulmaması nedeniyle kanun koyucu tarafından öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında da “ölçülülük ilkesi” gereğince makul bir dengenin bulunması zorunludur. Ancak bu değişiklik ile denge çalışan aleyhine ve dengesiz bir şekilde bozulmuş, Demoklesin kılıcı gibi adeta başımızın üzerinde sallanmaktadır.