NE ARAMIŞTINIZ ?

Hekime Şiddet Hayır Kampanyasına Katılalım

1 Ocak 2012

         Son yıllarda sayı ve biçim olarak tehlikeli boyutlara varan hekime yönelik şiddet Malatya da, bir bayan meslektaşımıza hem de satırlı bir saldırı şeklinde yine vuku buldu.

 
      Birkaç hafta evvel  Gebze de yine benzer şekilde birer gün arayla, 2 kez olmak üzere aile Hekimi arkadaşlarımıza saldırılar olmuştu.
 
       Geçtiğimiz aylar da Şanlıurfa da bir bayan hekim meslektaşımızın uğradığı saldırı sonrası, ANKAHED olarak bu olaylara dikkat çekmiş ve artarak süregelen "Hekim'e şiddet" olaylarının artık bir daha gerçekleşmemesi dileğimizle,    Devletimizin tüm yetkili organlarını ve bütün Sivil Toplum Örgütlerini bu konuda üzerlerine düşen görevleri en iyi biçimde yapmaları için göreve davet ediyoruz, demiştik.Ancak geldiğimiz noktada bugünle geçmiş arasındaki fark şu ki, bundan yıllar önce bu haberleri dinlerken ya da okurken hekim toplumuna yönelik bir tehdit algılamasına sahip değildik. Günümüzde, medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde hekime yönelik şiddet haberlerinin artan sıklıkla yer alması ve hekim meslektaşlarımızın birbirlerine bu şiddet haberlerini vermesiyle konuya duyarlı çevrelerin canı iyiden iyiye sıkılmaya, endişeleri artmaya ve moral motivasyonları iyiden iyiye azalmaya başladı. Görünen o ki hekim saygınlığının azaltılmasına yönelik sistemik uygulamalar ve açıklamalar sonucunda artan şiddet ,hekimlerin meslek  yaşamını ve günlük uygulamalarını artık sıklıkla tehdit eder hale gelmiştir.
 
       Bu üzücü olayların bir kez daha gösterdiği gibi; Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı elemanlarının alanda yaşanan sorunların sorumlusu olarak gösterilip, hedef tahtası haline getirilmesi, mesleki uygularımızı ve onurumuzu zedeleyici tutum ve söylemler sebebiyle hekime yönelik şiddet olayları kontrol edilemez bir hal almıştır. Bu nedenledir ki sorumluluk sahibi kişiler bulundukları mevkilerin sorumluluğunu yerine getirmek ve sağlık alanının ciddiyetine yakışır önlemleri hızla almak durumundadır. Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yöneticiler, idareciler ve sağlık politika yapıcılar her bir meslektaşımızın can ve çalışma güvenliğinden sorumlu olduklarının farkına artık varmalıdır. Saygılarımla,
 
 
 
Dr .Akif Emre Eker
 
Ankahed Yönetim Kurulu
 
Başkanı