NE ARAMIŞTINIZ ?

Ankahed Genel Sekreteri Dr.Mutlu Çakır'ın Açılış Mesajı

19 Mayıs 2012

   Aile Hekimliği Sistemi,pilot olarak başladığı ilk günlerden itibaren hepimizin yakından takip ettiği bir değişim sürecine girdiğimizin habercisiydi...Sağlıkta dönüşüm politikalarının saç ayaklarından birisi, belki de birincisi  Aile Hekimleri üzerine kurgulanmıştı...

        Düzce ilinde başlatılan ve 6 yıllık bir süreç sonunda,Ankara ilimizde, 15 temmuz 2010 tarihinde uygulamaya geçirilen bu sistem içerisinde, çok önemli bir konuma geleceğini ve sistemin şekillenmesinde söz sahibi olacağını düşündüğümüz, Ankara da görev yapan meslektaşlarımızın tek yürek tek bilek olması gerekiyordu...Ne varki,üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu birlikteliği sağlayacak ortak bir çatı yoktu..
         Lokal ve Ferdi çabalarla sistemin içerisinde mevcudiyetimizi gösterme adına cılız sesler çıkarabiliyor,Bazen Diğer illerden meslektaşlarımıza sorarak ,bazen ilgili yönetmelik ve mevzuatları okuyarak ,Sahip olduğumuz haklar ,görev tanımımız ve statümüz noktasında bilgiler edinmeye çalışıyorduk...Yetki karmaşası nedeniyle  İdari anlamda karşılaşılan sıkıntılar ve angarya görevler karşısında mağduriyetler kendini göstermeye başlamıştı. özellikle sosyal medya ve internet ağları sayesinde ortak sıkıntılarını paylaşan ve çözüm önerileri üreten ankara aile hekimleri için, örgütlenmek ve ortak hareket etmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtı Artık...İşte bu noktada ‘’Birimiz Hiçsek,Hepimiz Herşeyiz’’  sloganıyla yola düşen bizler, ANKAHED çatısı altında biraraya geldik...
    Ankara Aile Hekimliği Derneği(ANKAHED),ortak sıkıntılarımıza çözüm üretmek  adına çıktığı bu yolda;siyasetten bağımsız olarak ve farklılıklarımızı bir kenara bırakarak,mesleki sorunlarımız ve menfaatlerimiz için ortak paydada buluşmayı  hedeflemiştir.ilkelerinden taviz vermeden,kurumsal bir kimliğe sahip olmanın  verdiği güven ve üyesi olan aile hekimlerinden aldığı güçle her geçen gün daha da büyümüştür...
      Bu gün geldiğimiz noktada ANKAHED,sadece ankara ilimizde değil,tüm Türkiye Çapında, Aile Hekimliği Sistemi ve sağlıkta dönüşüm süreçinde önemli bir aktör olarak yerini almıştır....Yaşanmakta olan değişim sürecinde figüran olmayı kabul etmediğimiz gibi,alınacak kararlarda ve çıkarılacak yönetmeliklerde  söz sahibi olmak istediğimizi her platformda ifade ettik ve bu anlamda önemli kazanımlar elde ederek gerek bakanlık nezdinde, gerekse ilimiz sağlık müdürlüğü nezdinde, sözüne itibar edilir bir kurumsal kimliğe sahip olduk.Bütün bu başarıların sahibi Sizlersiniz..
    Tek çatı altında Tek yürek olmayı başaran ,Fedakarca çalışıp,Hiçbir karşılık beklemeden koşturan,Birlik ve beraberlik adına kollektif bir akıl ve kollektif bir şuurla Hareket eden,Geleceğimiz ve mesleki itibarımız için kafa yoran,fikir beyan eden,Projeler üreten,çözüm önerileri sunan Aile Hekimi Arkadaşlarım....Hepsi Sizlerin çabaları ve gayretleri sayesinde gerçekleşti..Başladığımız noktaya geri dönüp baktığımızda; Hepimiz,Hep beraber,Her zamankinden çok daha güçlüyüz...ESERİNİZLE ÖVÜNEBİLİRSİNİZ.
                                                                                                   
Dr.Mutlu ÇAKIR
ANKAHED   GENEL  SEKRETERİ