NE ARAMIŞTINIZ ?

Ankara Aile Hekimliği Kongresi

16 Mart 2012

 Ankahed, Tahev, Ankara İl Sağlık Müd. ve Türkiye Halk Sağlığı ile beraber olarak 1. Ankara Aile Hekimliği Kongresi Beraber olarak yapıldı.