NE ARAMIŞTINIZ ?

Akif Emre Eker

1 Ocak 2012

 

   Dün öğleden sonra Sağlık Bakanlığı Personel ve kalite geliştirme dairesi başkanlığını daveti üzerine AHEF olarak birinci basamakta iletişim ve şiddet konularında görüş önerilerimiz ve düşüncelerimiz aktarma fırsatı yakaladık.
   Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıya AHEF adına ben ve Tolga Sucu, Kalite ve Araştırma komisyonu Başkanı Kazım Tırpan ve sahayı temsilen Konya dan Mesut Karaaslan ve Ankara dan Arif Mehmet Çalık katıldılar.
   Gördük ki tedbirler daha çok 2. Ve 3. Basamağa yönelik.Düzenleyicilere ve idarecilerimize , aslında türünün biraz değişiklik göstermesi ile beraber birinci basamakta da şiddetin nitelik ve nicelik olarak en az diğer basamaklardaki kadar yoğun olduğunu belirterek saha dan aldığımız örnekleri aktardık.
   Yürütmüş olduğumuz araştırma ve anketler le ilgili çarpıcı rakamları ortaya koyduk, çözüm noktasında kırmızıçizgilerimizi çizdik ve polisiye tedbirlerle bu işin çözülemeyeceğini bir an önce hukuki ve cezai yaptırımların düzenlenmesini talep ettik. Kırmızı çizgilerimiz çekerken;

1-Polisiye tedbirlerle bu işin çözülmeyeceğini düşünüyoruz
2-Güvenlik görevlisi,kamera, imdat butonu, kolluk kuvvetlerinin devriye sayısının artırılması gibi caydırıcı tedbirlerle bu işin çözülemeyeceğini düşünüyoruz, çözülseydi, hastanelerde şiddet dururdu. Ayrıca bu tedbirler tüm ASM leri kapsamadığı sürece ve ek maliyet getirmesi noktasında doğru bulmuyoruz.
3-Biz A.H ne uygulana şiddet nicelik olarak belkide 2. Ve 3. Basamaktan bile fazla ,ama şiddetin nitelik olarak durumu farklı.Biz daha çok uygunsuz istemlerden kaynaklanan psikoloji ve sözlü şiddete maruz kalıyoruz.Fiziksel şiddet ise azınmansayacak kadar sıklaştı.
4-Halk ve aramıza bariyer oluşturulması A.H ne olan güveni zedelemesi ve güvenilirliğin sorgulanması açısından bize sıkıntı yaratır.
5-Bizler işin eğitim, hukiki ve cezai yöntemlerdeki düzeltmelerle düzelebileceğine inanıyoruz.
6-Şidddet uygulayan ve meyilli olan kişilere mali ve cezai bir takım yaptırımlar yapılmalı, kişinin aklından şiddet uygulama fikri bile geçmemeli…….

Görüşmenin konu başlıkları;
Sağlık Çalışanlarını Şiddetten Koruma Stratejisi ve Eylem Planı
A- Durum Tespiti ve Farkındalık Oluşturma:
• Saha araştırması
• Hasta ve çalışan hakları duyurularının hazırlanması
• Medya kampanyası
• SABİM ve hasta hakları bildirimlerinin değerlendirilmesi 
• Farkındalık ve arama toplantıları
• Şiddet kovuşturma sonuçlarının duyurulması 

B- Takip, Kayıt ve Müdahale Sistemleri:
• Özel telefon hattı kurulması ve web uygulamaları
• Çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin oluşturulması
• Çağrı butonu sistemi kurulması

C- Koruma Sistemleri:
• Güvenlik görevlisi sayısının ve niteliklerinin arttırılması 
• Gerçek zaman takipli kamera sistemleri kurulması
• Büyük hastanelerde polis görevlendirmesi

D- Fiziki Düzenlemeler:
• Bekleme alanlarının ve bilgi verme sistemlerinin oluşturulması
• Kurumlarda aydınlatmaların yeterli hale getirilmesi
• Kapı güvenliğinin arttırılması
• Hastane projelerinin gözden geçirilmesi

E- Caydırıcılığın arttırılması ve sürekliliğin sağlanması:
• Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığınca Genelge hazırlanması 
• Şiddet süreçlerinin mevzuata uygun yapılmasının takibi
• Cezaların arttırılması ile ilgili çalışma yapılması
• Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine düzenli eğitim verilmesi