NE ARAMIŞTINIZ ?

2013 yılından itibaren Aile Hekimleri tekrar TUS telaşına başlamak durumundadır.

23 Ağustos 2012

 2020 Yılında emeklilik süreniz dolmuyorsa veya emeklilik süreniz dolsa dahi, cüzi bir emekli maaşıyla emekli olmak yerine çalışmaya devam ederim diyorsanız, bu yazıyı dikkatle okuyunuz.

02 Kasım 2011 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe gire 663 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna bir geçici madde ilave edilmiştir. Kanuna ilave edilen bu madde şu hükümleri içermektedir.
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 58-
“Geçici Madde 9- 1.1.2020 tarihine kadar, 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu eğitim uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilir ve en az altı yılda tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasları 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir. Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”
Geçici 9.Madde..
Bu madde ne anlama gelmektedir;
Halen sözleşmeli olarak aile hekimliği görevlerini yürütenler,2020 tarihine kadar 6 yıl süren uzmanlık eğitimlerini yapmak zorundadır. Eğer 2020 tarihinde emeklilik süreniz doluyorsa ve emekli olacaksanız, bu madde sizi İlgilendiren bir hüküm ifade etmemektedir. Ama 2020 tarihinde emeklilik süreniz dolmayacaksa veya dolsa dahi aile hekimi olarak çalışmaya devam etmeyi ve aile hekimi olarak çalışmaya devam ederken uzmanlık eğitiminizi de tamamlamayı planlıyorsanız o zaman bu madde hükümlerine tabi olmak durumundasınız. Zira 2020 yılına kalan süre 8 sene olmasına rağmen uzmanlık eğitimi süresi 6 senedir.
Bu durumda ne yapacaksınız;
ÖNCELİKLE UZMANLIK EĞİTİMİNİZ DEVAM EDERKEN SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİNİZİN DE DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTMEK İSTERİZ.
İlgili KHK göre bu uygulamanın esaslarını düzenleyen yönetmeliğin Kanun Hükmündeki Kararnamenin yayımını takip eden bir yıl içerisinde yayımlanması zorunludur. Öncelikle bu yönetmeliğin yayımlanmasını ve Sözleşmeli Aile Hekimlerinin Uzmanlık Eğitimleri ile ilgili uygulama esaslarının açıklanması gerekmektedir.(Uygulama esaslarını içeren yönetmeliğin 2012 içerisinde yayınlanacağı ifade edilmektedir.)
Bu yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, uzmanlık eğitimi düşünen tüm aile hekimleri her sene yapılan normal Tıpta Uzmanlık Sınavı’na katılacaklardır. Ancak burada alınan puanlar diğer sınava girenlerle birlikte değil sadece aile hekimleri arasında Tıpta Uzmanlık Kurulu(TUK) tarafından belirlenen bir sistem ile değerlendirilecek ve yerleştirme işlemi yapılarak uzmanlık eğitimleri başlayacaktır.
Yaşanan bu gelişmeler dikkate alındığında, 2013 yılından itibaren Aile Hekimleri tekrar TUS telaşına başlamak durumundadır. Eğer mevzuat uygulamalarında bir değişiklik/erteleme olmaz ise, bu sınava erken hazırlanmaya başlayanların ve ilk bir iki sınavda yüksek puan alanların avantajlı koşullara sahip olacağı aşikâr gibi durmaktadır.
Bu gerekçeler dikkate alınarak, aile hekimleri için hazırlamış olduğumuz paket eğitim programlarını incelemenizi önemle tavsiye eder çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarız.