NE ARAMIŞTINIZ ?

Yıllık izinlerde geçen süreler fiili çalışma sayılacak"

2 Ekim 2012

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı aile hekimlerinin yıllık izinlerinin fiili çalışma günü sayılacağını bildirdi. Kurum, Türk Tabipleri Birliğinin açtığı dava sonucunda böyle bir karar almak zorunda kaldı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından aile hekimlerinin yıllık izin kullanımıyla ilgili yeni bir duyuru yayımlandı. Duyuruda, daha önce Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından açılan dava sonucunda uygulamada bulunan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin “Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasları”nın ilgili maddesinin iptal edildiği hatırlatılarak, aile hekimlerinin yıllık izinlerinin fiili çalışma günü sayılacağı belirtildi.
 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy imzasıyla yayımlanan duyuruda, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin EK-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esasları 2. maddesinin 6. fıkrası gereğince, aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken, aynı il içerisinde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunan aile hekimlerinin, bu pozisyonda görev yaptıkları sürenin hesaplanmasında yıllık izinde geçirilen sürelerin de ilgili Karara istinaden fiili çalışmadan sayılması...” ifadesine yer verildi.