NE ARAMIŞTINIZ ?

Hasta hekime acil sürgünü

1 Ekim 2012

 Acil servislerdeki pratisyen hekim açığının “geçici görevlendirme emri” ile kapatılmaya çalışıldığını söyleyen SES İzmir Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Ergün Demir, acillerde yaşanan sıkıntılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acil servislerde çalışırken Sağlıkta Dönüşüm Programı ile aile hekimliğine geçen hekimler acillerdeki pratisyen hekim sayısını azaltırken, ortaya çıkan hekim açığının “geçici görevlendirme emri” ile kapatılmaya çalışıldığı, özellikle normalde daha farklı pozisyonlarda hizmet veren bedensel ve ruhsal hastalıkları bulunan hekimlerin bile stres ve uykusuzluk dolu acil servislerde çalıştırıldığı öne sürüldü. Sağlık çalışanları temsilcileri bu duruma “Hem vatandaşa, hem hekim arkadaşlarımıza hürmetsizlik” diye tepki gösterdi.
 
Araştırma sonuçları
Dr. Güray Kılıç ile birlikte yaptığı araştırma hakkında bilgi veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Ergün Demir, acil servislerde yaşanan sıkıntılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan düzenlemeler ile sağlık ocaklarının kapatılarak aile hekimliği sistemine geçildiğini hatırlatan Demir, buralarda çalışan hekimlerin tercihe zorlandığını söyledi. 
 
Sözleşme imzalayan pratisyen hekimlerin aile hekimliği merkezlerinde, imzalamayanların ise toplum sağlığı merkezleri, 112 Acil Komuta ve devlet hastanelerinin acil servislerinde çalışmaya başladığını kaydeden Demir, bu gelişmeler üzerine özellikle acil servislerde pratisyen hekimlerin sayısının giderek azaldığını, ilçe devlet hastanelerin acil servislerindeki yoğun hekim açıklarının ise geçici görevlendirmelerle kapatılmaya çalışıldığını dile getirdi. Geçici görevlendirmelerin kısa süreli ve rızaya dayalı olması gerektiğini de vurgulayan Demir, koroner yoğun bakım, diyaliz, kanser kayıt gibi alanlardan alınan hekimlerin hiçbir acil eğitimi verilmeden çalıştırıldığını savundu.
 
İstifa ediyorlar
Demir,  “Bunun adı işyerinde psikolojik şiddet uygulamaktır, mobbing’dir. Bu zulüm politikasına dayanamayan birçok hekim ya emekli olmakta ya da istifa ederek işyeri hekimliği yapmak üzere kamudan ayrılmaktadır” dedi. Acillerde hekim açığı arttıkça devletin yanlış bir çok yönteme başvurduğuna işaret eden Demir, “Bugün durum o kadar içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir ki, şu anda aktif olarak hekimlik yapan ancak ciddi bedensel ve ruhsal bozukluk tanılı sağlık raporları alan hekim arkadaşlarımıza dahi acil servislere geçici görevlendirmeleri yapılmaktadır” dedi. 
 
KÖTÜ OLACAK
Sağlıkta önceliğin “idare etmek” değil “hastaya zarar vermeme” ilkesi olduğunu da vurgulayan Demir, “Beden ve ruh sağlığı bozulan, ağır bedensel ve ruhsal bozukluk tanılı raporu olan hekimleri acil serviste geçici görevlendirmek acil servise müracaat eden hastalara ve bu hekimlere karşı yapılmış hürmetsiz bir davranıştır. Bu durum iş stresini artırmakta ve aynı zamanda hasta bakım hizmetlerinin niteliğini de etkilemektedir. Ayrıca hastane acil servis ortamlarında ağır bedensel ve ruhsal hastalığı olan hekimlere görev yaptırılması ile hastalıklarının seyrinin kötüleşmesine ve yeni nöbet ataklarının ortaya çıkmasına yol açabilecektir” diye konuştu. 
 
Burcu TANER/ İZMİR, (DHA)