NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED : 2011-2012 YILI FAALİYET RAPORU

3 Ocak 2013

 

 Değerli Meslektaşlarımız,

 Bugün 31 Aralık 2012, görevdeki ANKAHED yönetim kurulunun bir buçuk yılı doldu. Göz açıp kapayıncaya dek geçen, 
Sıkıntısı, stresi, başarma mutluluğu ve heyecanıyla, acısı ve tatlısı ile geçen koskoca bir buçuk yıl…
Vermiş olduğunuz sorumluluğu her daim hissettiğimiz bir buçuk yıl..
 ANKAHED, 06.07.2011 TARİHİNDE DERNEKLER MASASI TARAFINDAN ONAY VERİLEREK TÜZEL BİR KURULUŞ OLARAK ANKARA AİLE HEKİMLERİ ADINA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR.
 VİZYONUMUZ
 - Ankara da çalışan tüm Aile hekimlerini destekleyerek, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplum ile Aile Hekimlerinin yaşam ve çalışma kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 -Ankara'daki tüm aile hekimlerini tek çatı altında toplayarak, Türkiye de örnek gösterilen aile hekimliği kitlesini yaratmaktır.
 MİSYONUMUZ
-Aile Hekimlerini bir araya getirmek,
 -Ulusal ve uluslar arası platformlarda aile hekimliği disiplininin ilerlemesine katkıda bulunmak ve Aile Hekimlerinin temsilini sağlamak,
 -Aile hekimlerinin özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 -Aile hekimlerinin eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması, aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası örgütlerle iş birliği yapılması,
 -Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak
 TEMEL DEĞERLERİMİZ
-Demokratik değerleri temel alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz 
-Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde makul ve duyarlı davranırız.
 -Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin uzmanlarımız ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz
 -Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz. 
-Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz. 
-Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.
 Geçen bu bir yıllık süreç de; Hep birlikte gördük ki,
 •Bizce hekimlik; vicdani ve hissi duyguların önemli olduğu ender mesleklerdendir.
 •Cezalar ve soruşturmalar şu ana kadar uygulanmasa, verilmeseler dahi var olmaları bile biz aile hekimlerini endişeye itmektedir.
 •Görünen o ki; Heyecanımızı kaybettik.Moral ve Motivasyon bozukluğumuz mevcuttur..
 •Özgür ve yaratıcı kimliğimizden uzaklaşmış hissediyoruz, hizmet anlayışı merkezileşmiştir.
 •Dikkatimizi işimizin dışındaki konulara endekslemek zorunda kalıyoruz
 Oysa saha da görev yapan bizlerin gönlünde yatan;
 •Aile hekiminin Yaratıcı olması ve buna imkan tanınması
 •Kendi bölgesinin ve nüfus profilinin gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapması
 •Hakkımızda verilen kararlarda söz sahibi olması. Her yeni yönetmelikle hak kaybına uğramaması
 .Hizmet aksayışından sorumlu tek olarak kişi olacağımız kabullenilmemesi
 •Gün geçtikçe artan iş yükü ile aile hekimliğinin ortaya konuluş amacı ile ters düşülmemesi
 •Koruyucu hekimlik ve hasta takiplerini layığıyla yapacak ortamların ve zamanın sağlanması
 Geldiğimiz bu noktada ve yaşanan bu sıkıntılar göz önüne alındığında Aile Hekimleri olarak bizlerin sorunlarına ortak çözüm bulmak ve hekimlik onuruna yakışır kaliteli bir hizmet verebilmemiz için birlikte hareket ederek, ortak paydalarda buluşmamız kaçınılmaz olmuştur.
 Pekiyi bu 1,5 yılda neler oldu? Neler yapıldı? Ne aşamalar geçildi? Kurum olmak adına neler başarıldı? Sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 Kurumsal Görüşmeler
 Resmi Kurum ve Kuruluşlar:
 Sağlık Bakanı görüşmesi,
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu görüşmeleri,
 TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ile görüşme,
 TBMM Sağlık Komisyonu KHK görüşmesi,
 TBMM Parti Sağlık Komisyon Başkanları ile görüşme, 
TBMM Hekim Şiddet Komisyonu Başkanı ile görüşme,
 THSK Daire Başkanları ile görüşmeler,
 THSK Hukuk Müşavirleri ile görüşmeler,
 Sağlık Sen Başkanı ile görüşme,
 Türk Sağlık Sen Başkanı ile görüşme,
 SGK kurum başkanı ve daire başkanları ile görüşme,
 Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşme,
 Ahuzem eğitim koordinatörü ile görüşme
 Özel Sektör :
 Farmasötik İlaç Sektör görüşmeleri 
(– Ankara aile hekimliği kongresi – Sosyal sorumluluk projeleri – Eğitim toplantıları)
 İletişim ve bilgi işlem firma görüşmeleri
 Sigorta sektörü görüşmeleri
 Basın Medya görüşmeleri
 Turizm sektörü görüşmeleri
 Tıbbi cihaz kalibrasyonu ile ilgili firma görüşmeleri
 
Katıldığımız Çalıştaylar 
Aile hekimliğinde yaşanan sorunlar çalıştayı
 Periyodik sağlık tarama rehber çalıştayı
 Dünya Bankası odak çalışması
 Hekime yönelik şiddet çalışması
 Sağlık Bakanlığı Stratejik planlama çalışması
 Obezite izlem çalıştayı
 Sağlık kurumları prototip çalıştayı
 Hizmet içi eğitim çalıştayı
 Diyabet Parlamentosu
 Ahuzem eğitim prototip çalıştayı
 
Komisyonlarımız
 Hukuk ve Mevzuat Komisyonu
 Eğitim kongre ve organizasyon Komisyonu
 Bilişim Komisyonu
 Örgütlenme Komisyonu
 Kalite Geliştirme ve Araştırma Komisyonu
 
Değerli Arkadaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız,
 Mart ayın da İstanbul da gerçekleştirilen Straahef ile AHEF vizyon, misyon ve hedefleri belirlendi. Kurumsal adımların ilki atıldı. Bu belirlenen hedefler doğrultusunda bizlerde Ankahed olarak çalışmalarımıza devam ettik. Burada belirlenen tehditler ve hedefler doğrultusunda;
 Aile hekimlerinden stopaj alınmasının önüne geçildi,
 Aile hekimi ve ASE den artık damga vergisi kesilmiyor,
 663 sayılı KHK ile getirilen nöbetler içim kısıtlama kriterleri içeren genelge yayınlandı,
 Ankara genelinde üyelerimizden gelen geri bildirimler ile ilgili THSK Başkanlığı ve Halk sağlığı müdürlüğümüzle ile görüşülerek acil çözümler üretildi, üretilmeye devam ediyor,
 Üye sayımız 500 e yaklaştı
 AHBS firmalarından derneklerine üye aile hekimlerine özel indirimler alındı,
 Ankara da ilk defa birinci basamak hekimlerinin katılımı ile 14 Mart tıp bayramı balo ile kutlandı.
 Ankara Aile hekimliği kongresi ve desteklediğimiz AHEKON 2012 Kongresi belki de yılın en iyi, donanımlı, katılımı zirvede olan, rekorlar kıran, en başarılı kongresi oldu. Hatta AHEKON markalaştı.
 Kalibrasyon için kurumsal adım atıldı, hem üyelerimiz avantajlı bir fiyat dan hem de üye olmayan meslektaşlarımız bu imkandan yaralandırıldı
Kurum ve kuruluşlar, uzmanlık dernekleri , hem de özel sektör de ,ANKAHED in kurumsal tanınırlığı ve gücü üzerine çok olumlu algılar sağlandı, kurumsal varlığımızın en önemli adımları atıldı.
 Artık çalıştaylarla, raporlarla ve bire bir görüşmelerle sahanın sorunlarını ve taleplerini S.B na ve THSK Başkanlığına birinci elden aktarabilir hale geldik,
 Ve sosyal organizasyonlar ile bir araya gelinerek hem sosyal bir kaynaşma sağlandı, hem de paylaşımlarımız arttı.
 HEDEFLERİMİZ
 Öncelikli hedefimiz Ankara da sahada çalışan 1250 aile hekimini derneğimiz aracılığıyla tek çatı altında toplayabilmek,
 AHEF AHBS gibi Avrupa Birliği Projesi, UEMO üyesi 23 ülkenin ortak kullanabileceği bir AHBS ve Türkiye kaynaklı bir teknolojinin paydaşı olabilmek 
Ankahed sosyal ve bilimsel dergisini yayınlayabilmek
 Kurumsal olarak daha çok tanınmamızı sağlayıcı ve konumumuzu güçlendirmeye yönelik profesyonel adımlar atmak,
 Aile hekimlerine bir meslek örgütüne mensup olmanın güçlü bir konum olduğunu gösterecek sosyal ve bilimsel aktiviteler düzenlemek, kazanımlar elde edecekleri sosyal yardımlaşma programları oluşturmak,
 Aile hekimlerinin “Bizim kongremiz’’ diyecekleri kongre organizasyonlarını büyüterek 
devam ettirmek,
 ANKAHED adına aile hekimleri ve aile hekimliği için çalışacak profesyonellerin sayısını ve kurumlara penetrasyonlarını artırmak,
 Aile hekimleri ve aile hekimliği için ANKAHED in kulis gücünü, lobisini artırıcı görüşmeler ve stratejiler geliştirmeye devam etmek,
 Aile hekimlerinin maaşlarının emekliliklerine yansıması için gerekli çalışmalara devam etmek,
 Aile hekimlerinin çalışma ortamları ve koşullarını koruyup geliştirmek,
 Aile hekimlerinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyip, çalışma şartlarına uygun eğitimler düzenleyen ilk ve en büyük kurum olmak,
 Aile Hekimlerini hukuksal olarak tek bir şemsiye altında toplayıp hukuksal destek sağlamak,
 Derneğimize gelir getirici projeler ile kaynak sağlamak,
 Avrupa birliği projeleri ile il derneğimize ve AHEF’e kaynak sağlamak ve bu kaynakları bilimsel veriler elde etmek için kullanmak,
 Olabilecek en iyi aile hekimliği uygulaması için kanun koyucular ile projeleri, hedefleri paylaşmak, çözüm önerileri sunmak,
 Bu hedefler den yola çıkarak; Mesleki dayanışmayı artırmak, insan gücü politikaları ve planları oluşturmak, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin çözümler üretmek ve bunları sağlık idarecileri ile paylaşmak ve yaşanan genel ve bireysel hukuki sorunların çözümüne katkı sağlamak amacı ile ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ‘’ANKAHED’’ 2013 yılında da çalışmalarına devam etme azmi ve iradesindedir.
 Sevgili Arkadaşlar;
 Toplumların ve grupların istikrar içerisinde varlıklarını sürdürmelerinin ve gelişmelerinin yolu, kurumların ve kurumlar arası iliksilerin sağlam ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden geçer. Bir toplumun ana yapısal öğeleri olan kurumlar, insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş belirli değerler üzerine inşa edilmiş yapılardır. Kurumların fonksiyonel ve etkili bir biçimde isleyişi, kurumlar arası işbirliği ve ahenk hem kurum hem de bizlerin genel sosyal sistemi açısından önemlidir. Bunları söylememizin amacı, kurumlar arası ve kurumları temsil eden bizlerin arasındaki yaşanan, şu son zamanlardaki ilişkilerinin, hem kurum hem de sosyal yapı ve genel sosyal sistemimizin isleyişi açısından neden ve ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktır..!
 Genel toplumsal sistem içerisinde kurumlar, uzmanlaşmış ve farklılaşmış işlevleri yerine getiren alt sosyal sistemlerdir. Dolayısıyla bir toplumdaki kurumsal yapıların isleyişi ve kurumlar arası ilişkiler, bize öncelikle o toplumun genel bir resmini sunar. Bir başka ifadeyle, bir toplumdaki kurumsal yapılar ve bu yapılar arasındaki ilişkiler, genel sosyal hayatın gidişatı ve yönü hakkında bizlere bir takım ipuçları verir.
 Aldığımız görev sorumluluğunun ağırlığını her zaman üzerimizde hissederek, birleştirici olmaya çalışan, 1250 aile hekiminin gücüne ve yapabileceklerine her zaman inanan biz ANKAHED Yönetim Kurulu üyeleri olarak;
‘’ Desteklerini esirgemeyen ve her zaman arkamızda duran dernek üyelerimize, Her zaman komisyonlarda, alt çalışma gruplarında emeklerini, değerli katkılarını sunan, işin mutfağında özveri ile çalışan aile hekimlerimize, İyi aile hekimliği uygulaması için emek harcayan diğer il derneklerinde çalışan meslektaşlarımıza ve onların değerli üyelerine, birlikte görev yaptığımız aile sağlığı elemanlarımıza, zamanlarından çalmış olduğumuz ailelerimize ve çatı örgütümüz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonuna’’ Teşekkür ederiz.
 İyi ki varsınız, 
Hakkınızı ödeyemeyiz.
 ANKAHED YÖNETİM KURULU