NE ARAMIŞTINIZ ?

AHEF İŞE GİRİŞ RAPORLARI VE ARALIKLI SAĞLIK MUAYENELERİ İLE İLGİLİ KARMAŞAYA DUR DEDİ

17 Şubat 2013

 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile kimi sağlık çalışanlarında işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin kimler tarafından yapılacağı konusunda duraksama yaşanmaktadır.

Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na ait ancak kim tarafından yazıldığı veya ilan edildiği belli olmayan, hiçbir hukuki yaptırımı bulunmayan ve gerçekleri de yansıtamayan http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=saglikraporlari internet sitesinde yayımlanan yazı uygulamayı daha da karmaşık hale sokmuştur.

Söz konusu sitede yayımlanan yazı öncelikle düzenleyici işlem vasfında olmayıp doğru bilgilendirme de yapmamaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun açık olan 15. maddesi uyarınca; “(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.” hükmüne amirdir.

Söz konusu emredici hüküm nedeniyle işe giriş sağlık raporlarının varsa işyerinde bulunan sağlık ve güvenlik birimindeki işyeri hekiminden yoksa da ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması gerekmektedir.

Söz konusu hüküm 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca 31.12.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Kanun koyucu tarafından yürürlüğe girmeyen maddeler arasında sayılmayan söz konusu hükmün yürürlüğü itibari ile uygulanması zorunludur.

Söz konusu emredici hükmün uygulanmamasını telkin eden yazılar hukuken yok hükmünde olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil etmektedir.

Söz konusu konu hakkında ilgili Bakanlık tarafından bugüne kadar herhangi yeni bir düzenleme yapılmadığı üzere tüm Aile Hekimlerimizin ve diğer sağlık mensuplarının ilgili düzenlemeler gereğince işlem yapması gerektiğini saygılarımızla bildiririz.

 

AHEF YÖNETİM KURULU