NE ARAMIŞTINIZ ?

İŞE GİRİŞ RAPORLARI HAKKINDA DUYURU

8 Mart 2013

Değerli Meslektaşlarımız,
     Son Günlerde İşe Giriş Raporlarının Aile Hekimleri Tarafından Verilebileceği Yönünde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnternet Sitesinde, İmzasız ve İsimsiz bir Duyuru Yayınlanmış olup; 
       Bazı İlçelerimizde,TSM ler Marifetiyle Gönderilen Yazılarda, ilgili duyuru dayanak tutularak, Bu Kanundışı Uygulama Talebi Arkadaşlarımıza Tebliğ Edilmiştir.
   6331 sayılı kanuna aykırı olarak işlem tesis edilmesini talep eden ve ÇSGB sitesinde yayımlanan İmzasız ve İsimsiz Duyuruda; "Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir" denmektedir.
 
        ‘’Kanun Öncesinde Olduğu Gibi’’ İbaresi,devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ve kanundışı uygulamayı talep eden bir yaklaşım olup;Aile Hekimlerinin bu Suça Alet Edilmesi  ve Ortak olması Mümkün Değildir.

         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilmiş ve 30 haziran 2013 tarihli 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
6331 Sayılı kanunun 15. maddesinin 3. bendi ''Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır'' denmektedir.

       6331 Sayılı kanunun sağlık gözetimini düzenleyen 15.maddesi, 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe  girmiş ve bu raporları düzenleme yetkisi işyeri hekimlerine veya hizmet satın alınan OSGB lerdeki işyeri hekimlerine verilmiştir.
  
    Özetle; ANKAHED   Olarak İlgili Kanuna Rağmen; ‘’İşe Giriş Raporu'' Tanzim Ederek, Yasadışı Bir Talebi Yerine Getirmek Suretiyle,  Suça Ortak Olunmaması Gerektiğini Düşünüyoruz...6331 sayılı Kanun Yürürlükte Olduğu Sürece İşe Giriş Raporları, İşyeri Hekimleri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine Yönlendirilmeye Devam Edilecektir.
 
                                                                           Dr.Mutlu ÇAKIR
                                                     ANKAHED YÖNETİM KURULU ADINA                                                                              GENEL SEKRETER