NE ARAMIŞTINIZ ?

AİLE HEKİMLİĞİ BİTİRİLMESİN!!...

30 Kasım 2013

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak bu maskeli baloya bir son vermek için, geleceğimiz için, özlük haklarımız için, hepinizi 23 Kasım 2013 Cumartesi günü Ankara'da bakanlığın önünde yapacağımız eylem ve basın açıklamasına davet ediyoruz. Aile Hekimleri özlük hakları ve mali hakları konusunda gün geçtikçe kan kaybediyor, geriye gidiyor. Kalan son haklarımızı savunmak ve bu geriye gidişe bir dur demek için için sizi, 23 Kasım Cumartesi saat 14.00′de Sıhhiye Meydanın da Sağlık Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamasına bekliyoruz. Ödeme ve Sözleşme yönetmelik taslağı bizim geleceğimiz için planlanmış değişiklikler içermiyor. Bu projeler Aile hekimlerinin çalışma kalitelerini göz ardı eden ve çalışma hayatımızın sürdürülebilirliğini yok etmeye yönelik projeler olarak durmak...ta. Aile Hekimlerinin geleceği için, özlük hakları için ve mali kayıplarının telafisi için çözüm önerilerimiz mevcuttur. Ve bu önerilerimiz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Sadece kendi bakış açılarıyla Aile Hekimliğinin geleceğini kurgulamaya çalışanlar, gerçek çözüm projelerinden söz edilmesine dahi fırsat vermemektedirler. Bizler tüm aile hekimleri ve aile hekimleri dernekleri bu kısır döngüyü tersine çevirmek yani bu akıl dışı projeleri durdurmak için mücadele etmeye ve yok olmanın eşiğine gelen Aile Hekimliğini savunmaya çağırıyoruz. Karşı çıkmazsak, direnç göstermezsek mevcut durumumuzun tamamı kısa bir süre içinde yok olacak. Yani bugün Aile Hekimliğini savunmazsak; Yarına ne özlük haklarımız, ne doğru düzgün bir gelirimiz, ne meslek ilkelerimiz ve ne de onurlu bir şekilde çalışacağımız ortamımız kalacak. Yarın çok geç olacak!" Bizler, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu- AHEF olarak 23 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 14.00 Sıhhiye Meydanın da Sağlık Bakanlığı önünde toplanıyoruz ve basın açıklamamızı yapıyoruz. Tüm Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarımızı çalıştığı alanı korumak, kayıplarımıza dur demek ve bu hukuksuz uygulamalara ses çıkarmak için destek olmaya çağırıyoruz.. Hiçbir hukuksal dayanağı olmayan bu taslak metne ve kayıplarımıza, toplumsal bilinçle karşı çıkıyoruz!

AHEF YÖNETİM KURULU