NE ARAMIŞTINIZ ?

4 KASIM'DA İSTANBULDAYIZ..

1 Aralık 2013

 

4 Aralık 2013 Çarşamba günü İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından düzenlenecek; iş bırakma ve basın açıklaması eylemine ANKAHED Yönetim Kurulu  katılma kararı almıştır.
Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının haklı taleplerinin duyurulacağı, torba yasada yer alan acil servis nöbetlerine "hayır" denilecek olan, ödeme ve sözleşme yönetmelik taslağında özlük haklarımızın ve ödemelerimizin azaltılmasına karşı çıkılacak olan, sağlıkta şiddete "dur" denilecek olan, bu eylemi destekliyoruz.

 

                   ANKAHED Yönetim Kurulu