NE ARAMIŞTINIZ ?

DANIŞTAY : BİR HUKUKSUZLUĞA DAHA DUR DEDİ

26 Mart 2015

 Danıştay 5. Dairesi verdiği kararda Aile Hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılmasını engelleyen düzenlemenin iptal edilmesine hükmetti. Danıştaş ayrıca yıllık izinden sonra mazeret iznini 5 gün ile sınırlayan düzenlemenin de iptaline karar verdi.