NE ARAMIŞTINIZ ?

DÜNYA AİLE HEKİMLİĞİ GÜNÜ KUTLU OLSUN

19 Mayıs 2015

 19 Mayıs “Dünya Aile Hekimleri Günü” Kutlu Olsun

WONCA (World Organization of Family Doctors - Dünya Aile Hekimleri Örgütü) 19 Mayıs 2010'da Meksika’da bu günü “Dünya Aile Hekimleri Günü” ilan etmiştir.

---
Dünya Aile Hekimleri Avrupa Bölgesi (ESGP/FM WONCA Europe), üye ülkelerine yapmakla yükümlü olduğu 10 stratejik görev belirlemiştir;

- Avrupa'daki tüm tıp okullarında zorunlu mezuniyet öncesi Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik eğitimi,
-Avrupa'daki tüm tıp okullarında Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik departmanları,
-Mezuniyet sonrası eğitim alan tüm hekimlerin Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik anabilim dalında zaman geçirmeli,
-En azından Avrupa Birliği direktiflerine uyan Aile Hekimliği/Genel -Pratisyenlikte özgün mesleki eğitimi tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yerleştirilmeli ve Avrupa Birliği dışı ülkelerde geliştirilmelidir,
-Araştırmaya dayalı Aile Hekimliği gelişiminin sürekliliği,
-Tüm Avrupa ülkelerinde Aile Hekimliği için kalite gelişimine dayalı kanıt,
-Tıp eğitimi ve resertifikasyonun sürmesinin zorunlu profesyonel klavuzluğu tartışmasını cesaretlendirmek ve gelişimini desteklemek,
-Tıp eğitimini sürdürmek için araştırma birimleri ile departmanların kuruluşunu desteklemek,
-Aile Hekimliği içinde koruma, tanı, sağaltım ve bakım ile ilgili uygun bir dengeyi desteklemek,
-Aile Hekimliği sorumluluğu bilincini hem hastalarda hem de topluluğun tümünde yükseltmek.