NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED, TBMM DE BİR DİZİ GÖRÜŞME YAPTI

6 Temmuz 2015

 06.07.2015 tarihin de Ankahed Yönetim kurulu üyeleri olarak TBMM de grubu bulunan partilerin doktor kökenli milletvekillerinden bazıları ile görüşerek ;
Aile Hekimliği konusunda yaşanan ve acil çözüm bekleyen bazı konularda bilgilendirmeler yaparak önmüzdeki dönemde destekleri istenmiştir. Görüşmelerde öncelikli konular olarak

1- Hastane Acil servis ve ASM de cumartesi Nöbetleri
2- Ceza ve ihtar puan yönetmeliği ve hukuksuz yürütülen incelemeler
3- Emekliliğe yansımayan maaş ödemeleri ve yıpranma payı
4- Sağlık personeline şiddet ve güvenlik sorunları
5- Uygulama Yönetmeliği ve Ödeme sözleşme yönetmeliği ile sürekli kaybolan özlük haklarımız

bu konular çercevesinde hazırlanan raporlar ilgili vekillerimize iletilecek ve önümüzdeki günlerde diğer doktor kökenli vekillerimiz ile görüşmelerimiz devam edecek.
 

ANKAHED YÖNETİM KURULU