NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE 2014 YILI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ;

20 Ocak 2016

 

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE 2014 YILI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ;
(2015 YILI VERİLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI )


1- Halkımız yılda en fazla mide, bağırsak ilacı kullanıyor. 286 milyon kutu mide bağırsak ilacından sonra, solunum hastalıkları için 276 milyon kutu ilaç tüketimi var. Üçüncü sırada yer alan bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan ilaçlar ve vitaminlerin tüketimi 270 milyon kutu. Daha sonra da 260 milyon kutuyla sinir ilaçları geliyor.

2-Bu ilaçların bir bölümü reçeteyle, bir bölümü reçetesiz satılan ilaçlar.

3-Yılda 8,3 kez doktora başvuru oranı ile yüksek bir orandayız.

4- Türkiye’de 1 yılda tüketilen 2 milyar kutuya yakın ilacın yüzde 78’i yerli, yüzde 22’si ithal. Yüzde 66‘sı orijinal, yüzde 30’u jenerik (benzer) ilaç.

5-12 yaş üstü kadın ve erkeklerden hastanede yatanların yüzde 12.7’si solunum yolu şikâyeti olanlar. Hastanede yatan erkeklerin yüzde 16.5’i, kadınların yüzde 9.6’sı solunum hastası.

6-Nüfusumuz 77 milyon. Bu 77 milyon kadın ve erkek yılda 650 milyon defa doktora müracaat ediyor.

7- 1 yılda 1 kişi ortalama 8.3 defa doktora başvuruyor. Doğu Karadeniz’de kişi başı doktora gitme sayısı 9.2.

8- Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerini 2 kademeye ayırdı.  Birinci kademe sağlık hizmetleri, Aile Hekimliği ağırlıklı hizmet. İkinci kademe Eğitim araştırma hastaneleri ve devlet hastaneleri. Ama halkımız aile sağlığı birimlerinden ve merkezlerinden çok hastanelere gitmeyi tercih ediyor. Yıl boyu doktorlara yapılan 650 milyon müracaatın 220 milyonu aile hekimlerine, 430 milyonu hastanelere yapılan şikâyetten oluşuyor. 

9- 15 yaş üstü sağlık şikâyetlerinin başında bel ağrısı ve boyun fıtığı var. Sonra sırasıyla, boyun bölgesi hastalıkları, tansiyon, alerji, depresyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, Alzheimer, romatizmal hastalıklar, astım, akciğer hastalıkları ve böbrek hastalıkları şikâyetleri geliyor.

10- Türkiye ‘de görev yapan 135 bin hekimimiz var.

11- Türkiye’de 135 bin hekim var. Bunların 75 bini uzman hekim. Bu hekimlerin 78 bini kamuda ( aile hekimliği birimlerinde ve hastanelerde )çalışıyor. Hastanede çalışan hekim sayısı 48 bin, aile hekimliğinde çalışan sayısı 21 bin. 8 bini diğer kurumlarda çalışanlar. 94 bin hemşire, 48 bin ebe, 107 bin sağlık personeli var.

12- Ortalama kişi başı aile hekimine başvurma sayısı 2.8, hastaneye gitme sayısı 5.5. Hastanede yatarak tedavi görenlerin ortalama kalış süresi 3.9 gün.

13- 2014’te hastanelere 396 milyon müracaat oldu. 13 milyon hasta hastaneye yattı. Hastalar hastanede 52 milyon gece kaldı. 5 milyona yakın ameliyat yapıldı. Bir yılda devlet hastanelerine yaklaşık 300 bin hasta, üniversite hastanelerine 30 bin, özel hastanelere 70 bin hasta başvuruyor.

14- Ülkede toplam sağlık harcamalarının milli gelire oranı yüzde 5.5’e yakın. 2014 yılında ülke genelinde sağlık harcamaları toplamı 95 milyar TL. Bunun 74 milyar TL’si devletin harcaması, 21 milyar TL’si halkın harcaması. Sağlık harcamasının yüzde 17.8’ini halkımız cepten karşılıyor. Yüzde 82.2’sini devlet karşılıyor. 2014’te halkımızın cepten yaptığı ortalama sağlık harcaması 221 TL. Bu da hane halkının nihai tüketim harcamalarında yüzde 1.5’ten az ağırlığı olan bir harcama.
kaynak: Milliyet , G.Uras