NE ARAMIŞTINIZ ?

YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ REDDİ

22 Ocak 2016

 

FLASH HABER....
Edirne ilinde; ASM nöbetlerine katılmayan, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına verilen ceza puanlarına karşı, açılan ceza puanlarının yürütmesinin durdurulması talepli davalar daha önce aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kazanılmıştı.
İdare ASM nöbet cezaları için verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı bölge idare mahkemesine itiraz ederek, yürütmenin durdurulması kararının iptalini talep etti. Bu talebi değerlendiren üst mahkeme ...şu kararı verdi.

"İtiraz dilekçesinin ve dosyanın incelenmesinden, itirazen ileri sürülen iddiaların, itiraz konusu Edirne İdare Mahkemesinin 17/12/2015 gün ve E:2015/1493 sayılı yürütmenin durdurulması isteğinin kabulüne dair kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itiraz isteminin REDDİNE, 13/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Bu karar ile beraber, Federasyonun, Derneklerin ve Sendikaların almış olduğu iş bırakma kararına karşı verilen ceza puanlarının hukuksuz olduğu üst mahkeme tarafındanda tescil edilmiş oldu.