NE ARAMIŞTINIZ ?

YİNE BİR ASM NÖBET DAVASI KAZANILDI

4 Şubat 2016

 Isparta’da çalışan bir aile hekimi arkadaşımız Şubat, Mart ve Nisan ayında peş peşe gitmediği ASM Nöbetleri için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen 15 ceza puanına itiraz ederek verilen cezaları mahkemeye taşımıştı. Isparta İdare Mahkemesi “ aile hekimleri ve aile sağlığı çakışanlarının nöbet uygulamasının sona ermesi amacıyla bir gün süreyle iş bırakma eylemini desteklediği ve kendi meslek örgütünün çağrısı üzerine iş bırakma eylemine katıldığı anlaşılan kişinin, bu durumda sendikal faaliyet gereği göreve gelmeme fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden disiplin suçu teşkil etmeyen bu eylem nedeniyle davacının 15 (onbeş) ihtar puanı  cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığına “ karar vermiştir.

Bu mahkeme kararının en önemli özelliği ise peş peşe 3 ay sendikal faaliyet kapsamında ASM Nöbetine gitmeyerek iş bırakmayı mahkemenin haklı sendikal faaliyet olarak kabul etmesidir.
Karar aile hekimliği camiasına hayırlı olsun…