NE ARAMIŞTINIZ ?

HASTANE NÖBETLERİNDE ANKARA'DA İLK DAVA KAZANILDI

22 Şubat 2016

 ANKARA İLİ HASTANE ACİL NÖBETLERİ İLE ALAKALI OLARAK VERİLEN CEZA PUANLARINA YÖNELİK AÇILAN  İPTAL DAVALARINDAN İLKİ SONUÇLANDI.
MAHKEME YAPILAN İŞLEMİ USULE AYKIRI BULARAK İPTAL ETTİ.