NE ARAMIŞTINIZ ?

YÖNETMELİK MADDESİ DEĞİŞTİ

26 Şubat 2016

 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ 14. MADDESİNDE YER ALAN;

(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme vali tarafından sona erdirilir.

MADDESİ DEĞİŞTİRİLEREK İHTAR PUANININ BİR SÖZLEŞME DÖNEMİ İÇİNDE 200 (İKİYÜZ) PUANA ULAŞMASI HALİNDE SÖZLEŞME VALİ TARAFINDAN SONA ERDİLİR ŞEKİLİNDE DÜZENLENMİŞTİR.