NE ARAMIŞTINIZ ?

4.ANKAKON- ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

2 Mart 2016

 

4.Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON, 08 -09 Ekim 2016 tarihlerinde
ANKAHED  (Ankara Aile Hekimliği Derneği) tarafından Ankara da Grand Rixos Otel’de düzenlenecektir. Kongremiz yerel bir kongredir ve Ankara’da yaklaşık 1400 Aile Hekimi ve 300 aile hekimliği asistanına hitap etmektedir.
Bilimsel ve akademik yönden güçlü, Değerli akademisyen hocalarımızın katkılarıyla aile hekimlerimize ve asistanlarımıza verimli olacağını düşündüğümüz bir kongre planlamaktayız.
Ülkemiz sağlık sisteminin geleceği olan ve başladığından beri halkımız tarafından yoğun teveccüh gören Aile Hekimliği uygulaması, artık ülkemizin bir vazgeçilmezidir. Birinci basamak hekimliğinin önemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır.

Bu paralel de, birinci basamağı ilgilendiren ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kongrelerin sayısı da artmaktadır.  Ancak biz inanıyoruz ki; Kongre ve toplantılar, yerinde zamanında ve kurallarına göre yapılırsa, meslek hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Katılanlara birbirilerini daha iyi tanıma fırsatının sunulduğu, meslektaşlar arasında birliktelik duygusunun güçlendiği, birliktelik ve birlikte hareket edebilme kültürünün yeniden üretilmesini sağlandığı süreçlerdir. Katılanların olaya farklı açılardan yaklaşımları ve değişik önerileri, en iyi ve yaratıcı çözümün bulunmasını kolaylaştırır. Sadece bu açıdan bile bakınca birinci basamağın kendi ‘’gerçek kongresi’’ ANKAKON önemlidir.

“Bu kongre önemli” derken, bildik nedenlerin yol açtığı bir önemlilikten değil, Birinci Basamağın ve dolayısıyla bizlerin içinden geçtiği sürecin ve içinde bulunduğumuz şartların da öneminden hareketle söylüyoruz bilhassa…

Ülkemizde 2005 yılında Düzce’de başlayan Aile Hekimliği uygulamasının 11. yılı içerisindeyiz. Geçen bu sürede hem Aile Hekimliği, hem de tüm sağlık sistemini ilgilendiren pek çok değişiklikler, düzenlemeler oldu. Biz aile hekimleri olarak genelde sağlık politikalarının odak noktasında olduk. Aile Hekimliği akademisyenleri ve sahada çalışan tüm aile hekimleri olarak bizim odak noktamız ve ortak hedefimiz ise birinci basamak sağlık hizmetlerini hep daha iyi bir noktaya taşımaktı. Bu amaçla bilgilerimizi tazelemek, bilimsel gelişmeleri takip edebilmek, yeni bir şeyler öğrenebilmek için çeşitli toplantılar da ve kurslarda, kongrelerde hep bir aradaydık.

Şimdi de artık geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON’ a siz değerli paydaşlarımızı ve sektör temsilcilerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
Bu yıl da yine hem birinci basamakta sık karşılaştığımız sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve takipleriyle ilgili hem de, danışmanlık hizmeti verebileceğimiz konularla ilgili çok değerli bilgileri, konularının uzmanlarından dinleme şansımız olacak. Tabi ki bu toplantıların en önemli kazanımlarından biri olan meslektaşlarımızın birinci basamakta yaptıkları çalışmaları hep beraber tartışma imkânı bulabileceğiz, klinik uygulamalarımızı da birbirimizle paylaşacağız.

Tüm bunların yanında Sonbaharın bu ilk günlerinde eski dostlarla hasret giderirken, sosyal etkinliklerle kaynaşacağız ve ailemizin yeni fertlerine de hoş geldin deme fırsatını yakalamış olacağız. Bu amaçlar doğrultusunda da ANKAKON Kongremiz son derece önemlidir.

Ankara Aile Hekimliği Derneği- ANKAHED, Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından birini oluşturmaktadır. Diğer dernek, vakıf ve uzmanlık derneklerinin yapılanması göz önüne alındığında ANKAHED en önemli mesleki örgütlenme yapısı olarak görülmektedir. Bizim olan ve içeriğini bizim önceliklerimizin belirlediği kongremiz her zaman akademik, bilimsel, sosyal ve mesleki nabzın en üst düzeyde attığı yer olmuştur. Haliyle ANKAKON kongreleri önemlidir.”


Mesleki önceliklerimizi ele alan kongremizi gereken ciddiyette yapabilmek, yaşanması muhtemel sorunları öngörmek ve önlemek için de, mevcut donanımlarımızı gözden geçirip eksik yanlarımız varsa süratle gidermemiz gerekmektedir. Bu amaçla sizlerin yol göstermeleri ve paylaşımları önemlidir. Ve mesleki tüm paylaşımlarımızın yapıldığı kongremizin sizler tarafından tercih edilmesi bu amaçlarımıza ulaşmak adına şimdiden bize yol gösterici olacaktır. Tıpkı zorlu bir yolculuğu çıkacak kişinin yol haritasını iyi hazırlaması gibi…
Kongremizin belirttiğimiz çerçeve de gerçekleşebilmesi için sağlık sektörünün bir başka değerli üyesi sizlerin koşulsuz eğitim bağışı şeklindeki sponsorluk desteği bizim için önemlidir.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU