NE ARAMIŞTINIZ ?

EBELİK HAFTASI KUTLU OLSUN

21 Nisan 2016

 

21-28 Nisan Ebeler Haftası

Anne, çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve de bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görev ifa etmektedirler.

Türkiye’de, ebelik mesleğinin önemi yeterince anlaşılmamaktadır. Ebelik, 1909 senesine kadar anneden kıza geçen, görgü ve de deneyime dayanan meslek olarak görülmüştür. O dönemde eğitim gerektirecek bir uzmanlık alanı olarak görülmeyen ebelik, bugün de aynı şekilde yeterli öneme sahip olamamaktadır. Oysa ebe arkadaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok önemli bir rolü vardır. Ekibin bir parçası belki de ana çocuk sağlığı hizmetlerinde en önemli öğesidir. Böyle olmasına rağmen, ülkemizde ebeler birinci basamak sağlık hizmet sunumunda yeterince değerlendirilmemektedir.

ASM nin sayısının artmasına paralel ana çocuk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşması ve aile hekimliği hizmetleri ile ülke nüfusunun tamamına dokunulması ile son 10 yılda anne ve çocuk ölümlerinde önemli mesafeler kat ettik. Önümüzdeki periyodlar da yeterli personel görevlendirilmesi durumunda, anne ve bebek ölüm oranlarında daha büyük bir azalma gerçekleşecektir.

Ebelerimizin çalışma ortamlarının, özlük haklarının, görev tanımlarının düzeltilmesi için acilen önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin alınması aynı zamanda hem ülkemiz çocukları hem de ülkemiz annelerini de yakından ilgilendirmektedir. Bunların yanın da hem ebe hem de hemşire ve acil tıp teknisyeni meslektaşlarımızın;

Hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilmeli,

Sağlık evleri uygulamasına son verilip yerlerine mobil ve donanımlı ekipler kurulmalı,

Görev tanımlarının yeniden yapılarak mesleklerine uygun alanlarda çalışmalı,

Mesai saatlerinin düzenlenmesi,

Ebelik yasasının çıkartılması,

Maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi,

Çalışma ortamlarının düzenlenmesinin sağlanması elzemdir.

Bu vesile ile Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve de sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerimizin ‘’ Ebelik Haftası ‘’ kutlar. En kısa zamanda mesleki memnuniyete ulaşmaları yolunda başarılar dileriz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU