NE ARAMIŞTINIZ ?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ-DSÖ GÖRÜŞMESİ

22 Nisan 2016

21.04.2016 Tarihinde Ülkemizde çeşitli görüşmeler ve incelemeler de bulunan DSÖ Avrupa temsilcileri ile Ankahed olarak Türkiye Aile Hekimliği Uygulamları hakkında görüş alışverişinde bulunarak Aile hekimliğinin geleceği ile alakalı değerlendirmelerde bulunduk.
Görüşmeye DSÖ Avrupa Bölgesi başkanı ve yetkilileri Dr.Melitta Jakab ,Dr.Alexandre Lourenço,Dr. Pavel Ursu ve Dr.Gauden Galea DSÖ Türkiye temsilcileri Dr.Toker Ergüderve Gül Keleş Ankahed adına yönetim kurulu başkanı Dr.Akif Emre Eker ile genel sekreteri Dr.Yıldırım Bayazıt katıldılar.

Toplantının başında Aile Hekimliği Türkiye modeli ele alınarak , 10 yıllık süreçde pilot uygulamadan başarıya giden yolda nelerin başarıldığı, nelerin eksik kaldığı ve düzeltilmesi gerekli alanların neler olduğu tartışıldı. 
Ana çocuk sağlığı hizmetlerinde yakalanan başarının diğer alanlarda yakalanamamasının sebepleri tek tek açıklandı.Tartışıldı.
Mevcut uygulama içinde ki iş yükümüz, Aile hekimliği uygulamaları dışında yapmaya zorandığımız hizmetler, Mesai saatleri sonrasında çalışma ve zorunlu nöbet uygulamaları, Koruyucu değil tedavi edici hizmet anlayışı, Özlük haklarımızdaki kayıplar, Her geçen gün artan iş yüküne karşı azalan gelirlerimiz, Azalan moral ve motivasyonumuz , Tükenmişlik ve sağlık otoriteleri ile olan iletişimsizlik ile Yarı zamanlı uzmanlık eğitimleri (SAHU) hakkında neler yapılabileceği örnekleri ile anlatılarak bu konuda daha önce hazırladığımız dosyamız kendilerine sunuldu.
DSÖ yetkilileri toplantıya katılmadan önce yaptıkları çeşitli görüşmelerde elde ettikleri verileri anlatarak, bu konulara vakıf olduklarını, saha çalışanlarından bu ve benzer konularda şikayetleri sık sık duyduklarını ve bu konuda en son bu gün akşam saatlerinde bakanlık ve kurum idarecilerine bu konuları sunduklarını ileterek ama ne kadar dikkate aınacağı noktasını bilemediklerini ifade ettiler.

İkinci aşama da bundan sonrasında aile hekimliği uygulamaları ve artan ciddi bir sağlık sorunu olan kronik - bulaşıcı olmayan hastalık yönetiminde neler yapılacağı konuşuldu. Çeşitli Dünya örnekleri tartışıldı. Ve bu konuda getirilmesi planlanan pozitif performans uygualamasının yanlışları ve hatalı yönleri konuşuldu.

Daha sonra mevcut ellde ettikleri veriler ışığında kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını ve bunu sağlık otörlerine sunacaklarını ilettiler. Temel olarak belirledikleri eksikliklerin;
1- Mevcut fiziki şartların birinci basamak hizmeti sunmaya uygun olmadığı
2- Mevcut iş yükünün ve kayıtlı hastanın çok fazla olması ve buna karşın moral ve motivasyonun son derece düşük olması
3-Gönüllü ve pozitif performans uygulamaların olmaması, zorunlu uygulamalarla yol almaya çalışılması
4-Koruyucu ve önleyeci değil tedavi edici hizmelerin daha ön planda olması olarak özetlediler.

Son olarak Ankara Aile Hekimliği Kongresi- ANKAKON da bir panel de DSÖ temsilcileri, sağlık idarecileri ve saha temsilcileri ile birlikte Aile hekimliği Uygulamalarının değerlendirildiği ve kıyaslandığı bir panel yapılması konusunda uzlaşma sağlandı. Görüşme ile alakalı kısa bilgilendirme notunu bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.