NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIK RAPORLARI HAKKINDA UYARI

25 Temmuz 2016

 Değerli Meslektaşlarımız;

Son günlerde sizlerden gelen soru ve talep doğrultusunda yayınlanan KHK ve ilgili genelgeler dahilinde ara ara bilgilendirme metinleri yayınlama kararı almış bulunmaktayız.

Bu çerçevede;

1- Kişilere düzenlenecek istirahat raporları hakkında ki uyarıların meslek icrasına bir müdahale olarak algılanmaması, bu tür bir davranış içinde bulunabilecek meslektaşlarımıza yönelik zarar görmelerini engellemek adına yapılan bir hatırlatma olduğu aşikardır. Zira normal koşullarda dahi kişiyi görmeden, muayenesi yapılmadan rapor tanzimi kanuna aykırıdır.

2- Benzer şekilde kişiyi görmeden ve muayenesi yapılmadan reçete düzenlenmesi ile 18 yaş altı kişilerin velisi olmadan muayenesinin yapılmasıda kanuna aykırı olup, adli mercilere yansıyabilecek bir olay varlığında aleyhinize kullanabilecek bir delil teşkil edebileceği de unutulmamalıdır.

3-Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 2016/12 numaralı genelge de bu çerçeveler dahilinde hazırlanılmış olup, daha önce işçiler için düzenlenen İŞ GÖREMEZLİK RAPOR FORMU bundan sonra ki süreçte devlet memurları içinde dijital ortamda düzenleneceğini, bu işlem esnasında provizyon alınamadığı durumda üst kuruma yönlendirilmesi gerektiğini ilan etmektedir.
Vatanın birliği ve bütünlüğünün söz konusu olduğu bugünlerde bizler üzerimize düşen görev ve sorumlulukları her zaman ki gibi ifa ederken daha dikkatli olmamız hem kendimiz hem de ülkemizin geleceği için elzemdir.