NE ARAMIŞTINIZ ?

CARİ GİDER ÖDEMELERİNE DÜZENLEME

29 Temmuz 2016

 

Beklenen oldu
ASM Cari gider ödemesi Temmuz ayı dahil olmak üzere ayın 8. de , Hak edişler ise ayın 15. ödenecek.