NE ARAMIŞTINIZ ?

DANIŞTAY DAN EHLİYET RAPORLARIYLA İLGİLİ KARAR

2 Ağustos 2016

 EHLİYET RAPORLARINDA;

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

 

 

Danıştay 15. Dairesi 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen asıl yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının " PRATİSYEN TABİP TARAFINDAN, SÜRÜCÜ,SÜRÜCÜ ADAYININ GENEL SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YAZILI BEYANI ALININARAK İKİNCİ FIKRASINDA TANIMLANAN DURUMLARININ OLUP OLMADIĞINI YÖNÜNDE İLK MUAYENESİ YAPILIR "cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.


Danıştay 15. Dairesinin bu kararına göre; önceden sürücü adaylarının ilk muayenesinin pratisyen hekimler /aile hekimleri tarafından yapılması şartı kaldırılmış oldu. Bu karara göre tüm hekimler sürücü adaylarının ilk muayeneleri yapabilecekler..

Davanın en önemli sonucu; artık sadece pratisyen hekimler / aile hekimleri değil, uzman hekimlerde sürücü adaylarının ilk muayeneleri yaparak sürücü belgesi için sağlık raporu düzenleyebilecekler..

Kısacası sürücü adayları artık sağlık raporu için uzman hekimlere de başvurabilecekler.