NE ARAMIŞTINIZ ?

4.ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ BAŞARI İLE SONA ERDİ

10 Ekim 2016

 

Değerli Meslektaşlarımız,

 4.Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON, 08 -09 Ekim 2016 tarihlerinde, Ankara Aile Hekimliği Derneği – ANKAHED tarafından Ankara da Grand Ankara Otel’de geniş bir katılım ile düzenledi.. Yine her yıl olduğu gibi bilimsel ve akademik yönden güçlü,ç ok değerli akademisyen hocalarımızın katkılarıyla aile hekimlerimize ve asistanlarımıza verimli olduğunu düşündüğümüz bir kongreyi daha geride bıraktık.
Artık geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON’ da siz değerli meslektaşlarımızı, paydaşlarımızı ve sektör temsilcilerimizi görmekten büyük mutluluk duyduk. Açılışımıza gelerek bizleri onurlandıran Sayın Op. Dr. Sare Davutoğlu Hanımefendiye, THSK Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’a, THSK Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç ile, Dr. Mehmet Ali Torunoğlu’na, Ankara HSM Vekilimiz Dr. Deniz Yertut’a , DSÖ Türkiye Proje direktörü Dr. Toker Ergüder’e ve Ahef Başkanı Dr. Gürsel Özer ile Akademisyen Hocalarımıza, Aile Hekimi meslektaşlarımıza ve Aile Hekimliği Uzmanlık Asistanlarımıza ve organizasyonu düzenleyen Contrust Organizasyon Şirketi yetkililerine çok teşekkür ederiz.

Biz inanıyoruz ki; Kongre ve toplantılar, yerinde zamanında ve kurallarına göre yapılırsa, meslek hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Katılanlara birbirilerini daha iyi tanıma fırsatının sunulduğu, meslektaşlar arasında birliktelik duygusunun güçlendiği, birliktelik ve birlikte hareket edebilme kültürünün yeniden üretilmesini sağlandığı süreçlerdir. Katılanların olaya farklı açılardan yaklaşımları ve değişik önerileri, en iyi ve yaratıcı çözümün bulunmasını kolaylaştırır. Kongremiz boyunca bu süreçleri hep birlikte yaşadık ve bu duygularımızı giderdik. Sadece bu açıdan bile bakınca birinci basamağın kendi ‘’gerçek kongresi’’ ANKAKON önemlidir.

“Bu kongre önemli” derken, bildik nedenlerin yol açtığı bir önemlilikten değil, Birinci Basamağın ve dolayısıyla bizlerin içinden geçtiği sürecin ve içinde bulunduğumuz şartların da öneminden hareketle söylüyoruz…

Bu yıl da yine hem birinci basamakta sık karşılaştığımız sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve takipleriyle ilgili hem de, danışmanlık hizmeti verebileceğimiz konularla ilgili çok değerli bilgileri, konularının uzmanlarından dinleme şansımız oldu.  Tabi ki bu toplantıların en önemli kazanımlarından biri olan meslektaşlarımızın birinci basamakta yaptıkları çalışmaları, uygulamaları ve yaklaşımları hep beraber tartışma imkânı bulduk. Klinik uygulamalarımızı da birbirimizle ve akademisyen hocalarımızla paylaştık. Bu kapsam da kongremiz süresinde değerli deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan,
Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ , Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan, Prof. Dr. Gonca ELÇİN, Prof. Dr. Nilsel İLTER, Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Prof. Dr. Betül ULUKOL, Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN, Prof. Dr. Muhit ÖZCAN, Prof. Dr. Pervin Topçuoğlu, Prof. Dr. Songül YALÇIN, Prof. Dr. İbrahim SARACOĞLU, Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ, Doç. Dr. Cebrail KISA ,Doç. Dr. Özden Şükran ÜNERİ, Doç. Dr. Derya İren AKBIYIK, Doç . Dr. Alptekin Gürsoy, Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran, Doç. Dr. Semra Ulusoy Kaymak, Doç. Dr. Mehmet İBİŞ, Yrd. Doç. Dr. Bahadır KONUŞKAN, Uzm. Dr. Sare DAVUTOĞLU, Uzm. Dr. Erol YAYLA, Uzm. Dr. Gülsemin ERTÜRK ÇELİK, Uzm. Dr. İrfan ŞENCAN, Uzm. Dr. İsmail ARSLAN, Uzm. Dr. Narin NASIROĞLU Dr. Mehmet Zafer KALAYCI, Dr. Levent Hakan Vulkan, Psikolog Erhan ERDEM Hocalarımıza kongre düzenleme kurulu ve meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.

Bizim olan ve içeriğini bizim önceliklerimizin belirlediği kongremiz her zaman akademik, bilimsel, sosyal ve mesleki nabzın en üst düzeyde attığı yer olmuştur.

Mesleki önceliklerimizi ele alan kongremizi gereken ciddiyette yapabilmek, yaşanması muhtemel sorunları öngörmek ve önlemek için bunun yanın da mevcut donanımlarımızı gözden geçirip eksik yanlarımız varsa süratle gidermemiz için daha önce olduğu gibi bundan sonra da , sizlerin yol göstermeleri ve paylaşımları önemlidir. Ve mesleki tüm paylaşımlarımızın yapıldığı kongremizin sizler tarafından tercih edilmesi bu amaçlarımıza ulaşmak adına şimdiden bize yol gösterici olacaktır. Tıpkı zorlu bir yolculuğu çıkacak kişinin yol haritasını iyi hazırlaması gibi…

Ankahed Yönetim Kurulu Adına,
Dr. Akif Emre Eker
Başkan