NE ARAMIŞTINIZ ?

5. ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ -ANKAKON

13 Ocak 2017

 

Değerli Meslektaşlarımız, Kıymetli Paydaşlarımız ve Özel Sektör Temsilcileri,


Ankara Aile hekimliği Derneği – ANKAHED ev sahipliğinde düzenlenen “5. Ankara Aile hekimliği Kongresi – ANKAKON ” 05-08 Ekim 2017 tarihleri arasında Kapadokya’ da yapılacaktır.
1.Basamak ile alakalı güncel konularının tamamını kapsayacak olan bu Kongrede;  Bilimsel, Akademik ve Sosyal alt alanlarda yapılmış 1.Basamak uygulamalarında sık karşılaştığımız günlük poliklinik uygularımıza ilişkin tüm teorik ve pratik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre dili Türkçedir. Arzu eden katılımcılar, bildirilerini sunma imkânına sahiptir. Kongrenin 1. gününde, güncel konuları kapsayan kursların düzenlenmesi düşünülmektedir. Yine alanının en yetkin Akademisyen Hocalarımızın ve Sağlık Otoritelerinin konuşmacı olarak katılacağı paneller düzenlenecek; Kongrenin 2. gününde ise konu sunumları ve siz değerli katılımcılarımızın ihtiyaç duyduğu konularda atölye çalışmaları yer alacaktır. Tabi ki bu toplantıların en önemli kazanımlarından biri olan meslektaşlarımızın birinci basamakta yaptıkları çalışmaları hep beraber tartışma imkânı bulabileceğiz, klinik uygulamalarımızı da birbirimizle paylaşacağız.

Tüm bunların yanında Sonbaharın bu ilk günlerinde Kapadokya gibi buram buram tarih kokan coğrafyada dostlarla hasret giderirken, sosyal etkinliklerle kaynaşacağız ve ailemizin yeni fertlerine de hoş geldin deme fırsatını yakalamış olacağız.

Ankara Aile Hekimliği Derneği- ANKAHED, Türkiye’nin kendi alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar, organizasyonlar ve kazanımlar göz önüne alındığında ANKAHED en önemli mesleki örgütlenme yapısı olarak görülmektedir. Bizim olan ve içeriğini bizim önceliklerimizin belirlediği kongremiz her zaman akademik, bilimsel, sosyal ve mesleki nabzın en üst düzeyde attığı yer olmuştur. Bu nedenle ANKAKON kongreleri önemlidir.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, Kapadokya da gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.

Saygılarımla,

Dr. Akif Emre Eker
ANAKHED YK Başkanı