NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAKON 2017

6 Mart 2017

Değerli Meslektaşlarımız;

 

Bildiğiniz gibi, Ankara Aile Hekimliği Derneği – Ankahed tarafından 5 yıldır düzenlenen “Ankara Aile Hekimliği Kongresi- ANKAKON ” geçen zaman içinde artık kendi özgün alanı olan 1. Basamakta klasikleşmiş, kabul ve takdir edilmiş adeta Aile Hekimlerimiz için bir okul niteliği kazanmıştır.

Aile hekimlerimiz tarafından sabırsızlıkla beklenen bu yılki kongremiz “ Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON - 5 - 8 Ekim 2017 tarihlerinde Kapadokya bölgesinde Perissia Otel ‘’de yapılacaktır.

Diğer yıllardan farklı olarak, 2017 yılındaki kongresinin süresi daha fazla bir arada olmak için bir gün uzatılmıştır. İkinci bir yenilik olarak, yarım günlük “ günlük pratiğimize yansıyan kurslar”, toplantı programına alınmıştır. Sizleri bir kez daha kongremize davet etmekten sevinç duyuyoruz.