NE ARAMIŞTINIZ ?

DÜNYA AİLE HEKİMLERİ GÜNÜ

19 Mayıs 2017

Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu (WONCA) geçtiğimiz senelerde 19 Mayıs Gününü aile hekimlerinin insanların hayatındaki önemini vurgulamak ve insan sağlığı için yaptıklarını kutlamak amacıyla “DünyaAile Hekimleri Günü” olarak  duyurdu. 

Dünya Aile Hekimleri Avrupa Bölgesi (ESGP/FM WONCA Europe), üye ülkelerine yapmakla yükümlü olduğu 10 stratejik görev belirlemiştir;

1- Avrupa'daki tüm tıp okullarında zorunlu mezuniyet öncesi Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik eğitimi,
2-Avrupa'daki tüm tıp okullarında Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik departmanları,
3-Mezuniyet sonrası eğitim alan tüm hekimlerin Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik anabilim dalında zaman geçirmeli,
4-En azından Avrupa Birliği direktiflerine uyan Aile Hekimliği/Genel -Pratisyenlikte özgün mesleki eğitimi tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yerleştirilmeli ve Avrupa Birliği dışı ülkelerde geliştirilmelidir,
5-Araştırmaya dayalı Aile Hekimliği gelişiminin sürekliliği,
6-Tüm Avrupa ülkelerinde Aile Hekimliği için kalite gelişimine dayalı kanıt,
7-Tıp eğitimi ve resertifikasyonun sürmesinin zorunlu profesyonel klavuzluğu tartışmasını cesaretlendirmek ve gelişimini desteklemek,
8-Tıp eğitimini sürdürmek için araştırma birimleri ile departmanların kuruluşunu desteklemek,
9-Aile Hekimliği içinde koruma, tanı, sağaltım ve bakım ile ilgili uygun bir dengeyi desteklemek,
10-Aile Hekimliği sorumluluğu bilincini hem hastalarda hem de topluluğun tümünde yükseltmek.
Maliyet etkin bir hizmet sunumu olarak aile hekimliğini, ülkemiz sağlık sisteminin gücü ve geleceği olarak görülmelidir.
Ülkemizde aile hekimliği uygulamasının başlamasıyla birlikte en önemli değişiklik birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan vatandaş memnuniyeti oranında görülen artıştır.


Peki, yeterli mi? Hayır, daha önümüzde atılması gereken pek çok adım, kat edilmesi gereken çok yol var.


Sistemin tek taraflı olarak sadece sağlık çalışanının sorumluluğunda ilerlemesi ve vatandaşımızın kendi sağlığıyla alakalı hiçbir sorumluluğunun olmaması önemli bir problem. Ayrıca ‘’Sağlık Okuryazarlığı’’ ile alakalı çalışmaların bir an önce yapılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Görev tanımımız dışında kalan ve tıp disiplininin prensipleri içinde olmayan görevler ve görevlendirmeler bizi zorlayan bir diğer unsur. Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumu da ele alınması gereken sorunlardan biri. Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki personel eksikliği ve burada görev yapan personelin görev tanımlamalarının tam yapılamamasından kaynaklanan bölgesel farklılıklar da bu dönemde oluştu. Gerekliliği ve zorunluluğu her aman tartışmalı nöbet uyuaması ise işin tuzu biberi durumunda. Şimdi de bunlara Güçlendirilmiş ASm veya diğer adı ile ‘’Halk Sağlığı Merkezleri’’ ve buralarda yaşanması muhtemel kargaşa ve belirsizlikler eklenecek. İşte tüm bu sahanın gerçeklerinden uzak ve kopuk faktörler hem motivasyonumuzu bozuyor hem de işimize dört elle sarılmamıza engel oluyor.

İdeal bir aile hekimliği uygulaması hedefleniyorsa bu problemler nasıl aşılabilir?


Bu zamana kadar yapılanlardan gördük ve uygulamalardan deneyim kazandık ki; Hizmeti alanlar kadar verenlerinde memnuniyetinin gözetildiği ve iyi işleyen ideal bir uygulama için, tek taraflı düzenlemelerle ve sahadan kopuk bir şekilde yapılan mevzuatlarla bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Sahada görev yapan bizlerin gönlünde yatan, aile hekiminin yaratıcı olmasına imkân tanınması, kendi bölgesinin ve nüfus profilinin gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapabilmesi, hakkında verilen kararlarda söz sahibi olması, yeni yönetmeliklerle hak kaybına uğramaması, gün geçtikçe artan iş yüküyle aile hekimliği uygulamasının başlatılma amacının ortadan kaldırılmaması, koruyucu hekimlik ve hasta takiplerini layığıyla yapacak ortamların ve zamanın sağlanması.

Bizler hiçbir zaman birinci basamak görev tanımımıza giren iş ve işlerden kaçınmadık. Amacımız tıp disiplinimizin temel evrensel değerleri çerçevesinde işimizi gerektiği gibi yapabilmek, bunu yaparken de vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay ve hakkaniyet çerçevesinde ulaşmasını ve memnuniyetini artırırken bizimde işimizi doğru yapabilmemizin önünü açmak. Ülkemiz için Aile Hekimliği sağlığın gülen yüzü, gücü ve geleceğidir.

ÖZ VERİ İÇİNDE GÖREVLERİNİ YAPAN VE ÜLKE SAĞLIK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN AİLE HEKİMLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN...

ANKAHED YÖNETİM KURULU