NE ARAMIŞTINIZ ?

YAYINLANMASI DÜŞÜNÜLEN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA REHBERİ

23 Haziran 2017

 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN GRUPLANDIRMAYA  ESAS OLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİN TASLAK METİN YAYINLANDI. İŞTE DÜŞÜNÜLEN YENİ DEĞİŞİKLİKLERDEN BİR KAÇI.

1- Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir.   (A -B  -C  - D GRUPLARI)

a) Bekleme alanında başvuranların sıra numarası alabilmeleri için uygun elektronik sistem bulunmalıdır.

b) Her bir polikliniğin dışına muayene olacak hastanın sıra numarasının veya adı ve soyadının görülebilmesi için uygun elektronik sistem konulmalıdır. (ebatları asgari 10*10 cm olmalıdır.)

c) Elektronik sistemler çalışır durumda olmalıdır.

2- Aile sağlığı merkezinde en az 10 m²'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her dört hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır).    ( A – B – C GRUPLARI )

a) Aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası asgari 10 m² olmalıdır.

b) Gruplandırmaya dâhil olan 4-7 aile hekimliği biriminin bulunduğu ASM’lerde müstakil 1 oda, 8-11 aile hekimliği birimi için 2 oda, 12-15 aile hekimliği birimi için 3 oda vb. şeklinde aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası olmalıdır.

c) Oda içerisinde muayene masası, en az iki adet sandalye ve masa olmalıdır.

Not: Gruplandırılmış 1, 2, 3 aile hekimliği biriminin bulunduğu ASM’lerde soru kapsam dışıdır.

3- Aile sağlığı merkezinde gebe izlemleri ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m²'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her dört hekim için bir "gebe izlem ve üreme sağlığı odası" planlanır).   ( A - B GRUPLARI )

Aile sağlığı merkezinde gebe izlemleri ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m²'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her dört hekim için bir "gebe izlem ve üreme sağlığı odası" planlanır).

4- Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m²’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar ve benzerleri) bulunmaktadır.  ( A- GRUBU )

a)  Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m²’lik bir emzirme odası veya bölümü olmalıdır.

b) Emzirme bölümünde bebek bakım ünitesi (bebeğin düşmemesi için gerekli düzenlemenin yapıldığı korkuluk, emniyet kemeri vb.olduğu temiz bir alt değiştirme yeri) bulunmalıdır.

c) Emzirme bölümünde annelerin kullanabileceği ıslak mendil, en az bir adet koltuk veya sandalye olmalıdır.

ç) Emzirme bölümünün kolay fark edilebilen ve okunabilen asgari 15x30 cm ebatında bir tabelası olmalıdır.

5- Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.   ( A – B –C – D GRUPLARI )

a ) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.

b) Temizlik personeli bu konuda eğitilmelidir ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

c) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine, aile hekimi/hekimlerince  sigorta primlerinin yatırıldığına ve maaşının ödendiğine dair belgeler özlük dosyasında saklanmalıdır. İşe yeni başlayan personel için ilk ay sadece SGK İşe Giriş Belgesi istenmelidir. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.

ç) Çalıştırılan personelin güncel çalışma gün ve saatleri yazılı olarak müdürlüğe bildirilmiş olmalıdır.

d) Çalıştırılan personelin kullanacağı izinler ve çalışma planındaki değişiklikler de yazılı olarak müdürlüğe önceden bildirilmiş olmalıdır.

Not: Söz konusu personelin ayrılışları başlayışları arasında ve kişiyle ilgili olağan üstü bir durumun hasıl olması durumunda gruplandırma kriterlerinin devamı bakımından aile hekimine 1 yılda 14 (ondört) güne kadar süre tanınabilir. Söz konusu personel aynı aile sağlığı merkezindeki tek aile hekimliği birimiyle veya birden fazla aile hekimliği birimiyle sözleşme imzalamış olsa dahi bu süre 1 yılda 14 (ondört) günü geçemez.

6-Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat). ( A – B – C GRUPLARI )

a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elamanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır.

b) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine, aile hekimi/hekimlerince  sigorta primlerinin yatırıldığına ve maaşının ödendiğine dair belgeleri ile mesleğinin icrasına yönelik tescilli diploma örneği işe giriş tarihinden itibaren özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir. İşe yeni başlayan personel için ilk ay sadece SGK İşe Giriş Belgesi ve mesleğinin icrasına yönelik tescilli diploma örneği istenmelidir.

c) Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır.

ç) Bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çalıştırılamaz.

d) Çalıştırılan personelin güncel çalışma gün ve saatleri yazılı olarak müdürlüğe bildirilmiş olmalıdır.

e) Çalıştırılan personelin kullanacağı izinler ve çalışma planındaki değişiklikler de yazılı olarak müdürlüğe önceden bildirilmiş olmalıdır.

Not 1: Tıbbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları ile üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Not 2: Söz konusu personelin ayrılışları başlayışları arasında ve kişiyle ilgili olağan üstü bir durumun hasıl olması durumunda gruplandırma kriterlerinin devamı bakımından aile hekimine 1 yılda 14 (ondört) güne kadar süre tanınabilir. Söz konusu personel aynı aile sağlığı merkezindeki tek aile hekimliği birimiyle veya birden fazla aile hekimliği birimiyle sözleşme imzalamış olsa dahi bu süre 1 yılda 14 (ondört) günü geçemez.

7- Aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi mevcuttur.  ( A – B – C GRUPLARLARI )

a) Aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi mevcuttur.

b) Kameralar hasta mahremiyetini dikkate alarak yerleştirilmiş olmalıdır.

c) Kameraların tümü aktif olarak kayıt yapıyor olmalıdır. (Arıza durumunda yapılan işleme ilişkin belge ibraz edilmelidir.)

ç) Kameralar asgari ASM’nin açık olduğu saatler süresince görüntülü kayıt yapmalıdır.

d) Kameralar en az 1 ay süreyle kayıt yapmalı, aylık kayıtlar 3 ay süreyle müdürlük veya adli makamlarca talep edildiğinde ibraz edilmek üzere uygun bir yerde muhafaza edilerek saklanmalıdır.

e) Kayıtlar CD, DVD, Flash Disk veya buna benzer depolama aygıtları ile alınabilmelidir.

f) Bekleme alanlarına ve ASM girişine binanın güvenlik kamerası ile görüntülü kayıt altına alındığını belirtir tabela asılmalıdır.