NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED 7 YAŞINDA

6 Temmuz 2017

 

VİZYONUMUZ;

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

MİSYONUMUZ;

Aile Hekimlerini bir araya getirmek

Ulusal ve uluslararası platformlarda aile hekimliği disiplininin ilerlemesine katkıda bulunmak

Aile Hekimlerinin temsilini sağlamak

Özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ ;

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak

Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz. 

Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz. 

Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.

DURUMUMUZ;

Bizce hekimlik; vicdani ve hissi duyguların önemli olduğu ender mesleklerdendir…

Cezalar ve soruşturmalar  şu ana kadar hukuksuz olarak uygulanmaktadır. Bir mobing aracına dönüşmüştür. Var olmaları bile biz aile hekimlerini endişeye itmektedir…

Görünen o ki; Heyecanımızı kaybettik. Moral ve Motivasyon bozukluğumuz mevcuttur…

Özgür ve yaratıcı kimliğimizden uzaklaşmış hissediyoruz, hizmet anlayışı merkezileşmiştir…

Dikkatimizi işimizin dışındaki konulara  endekslemek zorunda kalıyoruz…


OYSA BİZLERİN GÖNLÜNDE YATAN;

Aile hekiminin;  Yaratıcı olması ve buna imkan tanınması,

Kendi bölgesinin ve nüfus profilinin gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapması, çalışma saatlerimizi kendimizin düzenlemesi

Hakkımızda verilen kararlarda söz sahibi olunması.

Her yeni yönetmelikle hak kaybına uğramaması

Hizmet aksayışından sorumlu tek kişinin biz olacağımızın kabul edilmemesidir.

NEDEN ANKAHED?

Geldiğimiz bu noktada ve yaşanan bu sıkıntılar göz önüne alındığında, Aile Hekimleri olarak bizlerin sorunlarına ortak çözüm bulmak ve hekimlik onuruna yakışır kaliteli bir hizmet verebilmemiz için birlikte hareket ederek, ortak paydalarda buluşmamız kaçınılmaz olmuştur.

Bu amaçtan yola çıkarak; Mesleki dayanışmayı artırmak, insan gücü politikaları ve planları oluşturmak…

Yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin çözümler üretmek ve bunları sağlık idarecileri ile paylaşmak
Yaşanan genel ve bireysel hukuki sorunların çözümüne katkı sağlamak,

Meslek içi eğitim organizasyonları ile mesleki kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacını gidermek amacı ile,

    ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ    ‘’ANKAHED’’  önemlidir.