NE ARAMIŞTINIZ ?

ARTIK GEREĞİNİ YAPIN.!

28 Eylül 2017

 

Son yıllarda sayı ve biçim olarak tehlikeli boyutlara varan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bu kez de Iğdır ‘da yine tüm vahşiliği ile vuku buldu. Iğdır Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Serkan Yarımoğlu hunharca bir bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Geçtiğimiz aylar da ANKAHED olarak bu olaylara sürekli dikkat çekmiştik. Artarak süregelen "Hekim'e şiddet" olaylarının artık bir daha gerçekleşmemesi dileğimizle,   Devletimizin tüm yetkili organlarını ve bütün Sivil Toplum Örgütlerini bu konuda üzerlerine düşen görevlerini en iyi biçimde yapmaları ve sağlık çalışanlarına yönelik etkin bir sağlıkta şiddet yasasını bir an önce çıkarmaları için göreve davet ediyoruz demiştik…

Ancak geldiğimiz noktada bugünle geçmiş arasındaki fark şu ki; Hekim saygınlığının azaltılmasına yönelik sistemik uygulamalar ve açıklamalar sonucunda artan şiddet, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının meslek yaşamını ve günlük uygulamalarını artık sıklıkla tehdit eder hale gelmiştir.

Bu yaşanan üzücü olayın bir kez daha gösterdiği gibi; Hekimler ve sağlık personellerinin'' yaşanan sorunların '' sorumlusu olarak gösterilip, hedef tahtası haline getirilmesi, mesleki uygularımızı ve onurumuzu zedeleyici tutum ve söylemler sebebiyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları kontrol edilemez bir hal almıştır. Bu nedenledir ki sorumluluk sahibi kişiler bulundukları mevkilerin sorumluluğunu yerine getirmek ve sağlık alanının ciddiyetine yakışır önlemleri hızla almak durumundadır. Bu vahşice gerçekleşen olayların sorumlularının en başında etkin bir sağlıkta şiddet yasasını yıllardır çıkartmayanlar gelmektedir. Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yöneticiler, idareciler ve sağlık politika yapıcıları, her bir meslektaşımızın can ve çalışma güvenliğinden sorumlu olduklarının, kaybedilen her bir canın vebalinin kendilerinde olduğunun farkına artık varmalıdır.

Sağlık çalışanlarını şiddetten koruyacak olan kimdir?
Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, Hükümetiyle, Bakanlıklarıyla, Emniyetiyle, Yargısıyla, içinde bulunduğumuz bu sistemin sağlık çalışanlarını koru(ya)mayacağı açık ve nettir. 

Akıl ve vicdan sahibi hiçbir kimsenin kabul edemeyeceği bu saldırılar artık toplumsal şiddetin de boyutunu aşmıştır.
Artık şiddete karşı çıkar gibi yapmayın.
Artık gereğini yapın!

ANKAHED YÖNETİM KURULU