NE ARAMIŞTINIZ ?

6. ANKAKON BELLİ OLDU

7 Kasım 2017

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Bildiğiniz gibi, Ankara Aile Hekimliği Derneği – Ankahed tarafından 5 yıldır düzenlenen “Ankara Aile Hekimliği Kongresi- ANKAKON ” geçen zaman içinde artık kendi özgün alanı olan 1. Basamakta klasikleşmiş, kabul ve takdir edilmiş adeta Aile Hekimlerimiz için bir okul niteliği kazanmıştır.

Aile hekimlerimiz tarafından sabırsızlıkla beklenen bu yılki 6.kongremiz “ Ankara Aile Hekimliği Kongresi – ANKAKON - Ekim 2018 tarihlerinde ANKARA SHERATON Otel ‘’de yapılacaktır.Sizleri bir kez daha kongremize davet etmekten sevinç duyuyoruz.

Bilimsel programımız, Aile Hekimliği Uygulama pratiğinde en çok rastlanan sorunlara odaklanacak şekilde oluşturulacaktır. 1.Basamak ile alakalı güncel konularının tamamını kapsayacak olan bu kongrede; Bilimsel, akademik ve sosyal alt alanlarda yapılmış 1.Basamak uygulamalarında sık karşılaştığımız tüm teorik ve pratik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre dili Türkçedir. Arzu eden katılımcılar, bildirilerini sunma imkânına sahiptir. Kongrenin ilk gününde, güncel konuları kapsayan kursların düzenlenmesi düşünülmektedir. Hocalarımız “interaktif” ve “uzmanına danış̧” formatındaki kongrelerde deneyim ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşmaktadır.Bu yılki programımız geri bildirimler neticesinde “multidispliner katılımlı” oturumlarla zenginleştirilecektir. Katılımcılar oturum saatleri dışında da Akademisyen Hocalarımızla bir araya gelebilecek ve bilgi alışverişinde bulunacaktır. Hiç şüphesiz, önceki yıllardaki geri dönüşlerden de anlaşıldığı üzere tüm meslektaşlarımız bu kongrelerden büyük yarar sağlamaktadır.