NE ARAMIŞTINIZ ?

Kahraman Türk Ordusunun Yanındayız.

25 Ocak 2018

 TTB Merkez Konseyi Tarafından Yayınlanan ‘’Savaşa Hayır,Barış Hemen Şimdi'' başlıklı sözde barış,özde ihanet bildirgesini teessüfle öğrenmiş bulunuyoruz..  

Başında  TÜRK İbaresi Taşıyan Ancak  Terör Örgütü  PKK/PYD ile aynı dili kullanan, hekimlerin çatı örgütü olduğu iddiasındaki bu yapının, Vatansever Türk  Hekimleri  Olarak  Bizleri  Temsil  Etmediğini  Açıkca  Beyan Ediyoruz.

Sözde Ermeni Soykırım yalanını tanıyan ve 2015 yılında PKK tarafından şehit edilen Dr. Abdullah Biroğul için günler sonra gelen, içinde PKK ve terör kelimesi yeralmadığı gibi,terörden ve terörün olumsuz yönlerinden tek kelime bahsetmeden bir milletin egemenliğini koruma mücadelesini haksız bir savaş gibi göstermesini vatansever hekimler olarak en hafif ifadeyle esefle ve utançla kınıyoruz.

1915 yılında vatan savunması adına cepheye koşup Çanakkale’de şehit olan tıbbiyelilerin amacı  vatanımızın bütünlüğü, bağımsızlığını sağlamaktı. Bu amaç neticesinde hekimlere düşen görev ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak, dahili ve harici ihanet şebekeleri karşısında devletimizin ve  Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olmaktır.

TTB merkez konseyi tarafından Savaş diye nitelendirilen harekat, Türk Devletinin Sınırlarındaki Güvenliği Sağlamak ve Terör Unsurlarını Etkisiz Hale Getirmek için Gerçekleştirilen Bir Temizlik Operasyonudur…

Vatan topraklarının bölücü terör unsurları tarafından kirletilmesi, Bir Halk Sağlığı Sorunudur.Birinci basamak hekimleri olarak, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında;Temizlik ve Hijyen ise, Biz Aile Hekimlerinin Öncelikli Konusudur.

 Vatansever Türk Hekimleri Olarak, Milli Egemenliğimize  ve Toprak Bütünlüğümüze Yönelik Hertürlü Terör Eyleminin, dahili ve harici ihanet şebekelerinin Karşısında, Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Yanındayız..