NE ARAMIŞTINIZ ?

KANSER HAFTASI

2 Nisan 2018

Günümüzde önemli bir halk sorunu olarak gündemdeki yerini hala korumakta olan kanser, sebebi bilinen ölümler sıralamasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almakta olup, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle, İş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.

 

Kanser konusunda toplumda farkındalık yaratılması ve toplum bilincinin geliştirilmesi, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planları yapılmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve korunma odaklı kanser mücadele stratejileri geliştirilmektedir.

 

Günümüzde tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması ile, her yıl daha çok kanser vakası teşhis edilmektedir.

Kanser sıklığını arttıran etkenler arasında;

·         Enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması,

·         Diğer hastalıklara karşı etkin tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesi,

·         Yaşam standardının yükselmesi ile ortalama yaşam süresinin uzaması, dolayısı ile yaşlı nüfusun artması,

·         Toplumun bilgi seviyesinin yükselmesi,

·         Kanser tedavisindeki gelişmeler sebebi ile daha çok hastanın hekime başvurması,

·         Gelişen teknoloji ile çevresel kanserojenlere maruziyetin artışı sayılabilir.

 

Ülkemizde 1970′li yıllarda, sebebi bilinen ölümler arasında 4. sırada yer alan kanser, son yıllarda kardiyovasküler sistem hastalıklarından sonra 2. sıraya yükselmiştir. Türkiye'de her yıl 200 bin yeni kanser vakası ortaya çıkmaktadır. Ancak kanser, aslında korunulabilir, erken tanınabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Kanser, büyümesi, çoğalması normal kurallar dışına çıkan hücrelerin ortaya çıkardığı bir hastalıktır. Bu anormal hücre çoğalması her dokuda, her organda görülebilir. Tedavi edilmezse vücudun bütün bölümlerine yayılır. Bu nedenle kanserde erken teşhis çok önemlidir.

Kanser hastalığının nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen en önemli neden vücut hücrelerinin tahrip olmasıdır. Hava kirliliği ve sigara içilmesi kanseri arttırdığı gibi, güneşte fazla kalmak, bazı kimyasal maddelerle devamlı temas kansere yakalanma oranını arttırır.

Ülkemizde uluslararası standartlara göre uygulanan tedavilere her bir vatandaşımız kolayca ve ücret ödemeden ulaşabilmektedir. Sosyal devletin bir parçası olan bu anlayışımız önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Kanser Hastalığı ile ilgili olarak şu belirtilere dikkat edilmelidir: 

1-Tuvalet alışkanlıklarında oluşan değişiklikler

2-Uzun süren, iyileşmeyen yaralar

3-Beklenmeyen kanama ve akıntılar

4-Meme veya başka organlarda elle hissedilen şişkinlikler

5-Yutma güçlüğü veya hazımsızlık

6-Nedeni bilinmeyen kilo kaybı

7-Siğil ve benlerde belirgin değişiklik

8-Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük

9-Sebebi bilinmeyen ateş, ağrı

10-Geçmeyen halsizlik hali

Kanserde Tedavi:
Kanser tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken teşhis edilen kanser tedavisinden iyi sonuç alınmaktadır. Başlıca tedavi yolları: Ameliyat, Radyoterapi, Kemoterapi, Hormonoterapidir.

"İlimizde kanser taramaları,aile hekimliklerimize entegre edilerek uygulanan kanser tarama programlarının etkinliğinin artırılması için ulusal standartlar belirlenmiş ve yayımlanmıştır. Bu çerçevede, ülkemizde meme kanserinin daha erken yaşlarda görülmesi nedeniyle meme kanseri tarama yaşı 40'a indirilmiştir. Rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için 30-65 yaşları arasında devam edilen smear (sürüntü) programına HPV testleri de ilave edilmiştir. Ayrıca bağırsak kanserlerine yönelik ülke genelinde 50-70 yaşlar arasındaki vatandaşlarımızın gaitada gizli kan (GGK) testi ve kolonoskopi ile taranmaları sağlanacaktır. Bütün bu taramalar sayesinde bu üç kanser türünde de erken teşhis imkanları artacak ve hastalarımızda ciddi yan etkilere neden olan tedavilerin önüne geçilecektir.

Kanserden Korunma Yolları:
1- Sigara kullanılmamalı, kullanıyorsak hemen bırakmalı veya azaltmalıyız.
2- Güneşte fazla kalmamalıyız.
3- Vücudumuzdaki benlerle oynayıp tahriş etmemeliyiz.
4- Yılda bir defa sağlık kontrolünden geçmeliyiz.
5- “Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” prensibi uyarınca en ufak bir şüphede doktora gitmekten çekinmemeliyiz.
6- Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız.

Ülkemizde erkeklerde akciğer, mesane ve larinks gibi sigara kullanımı ile ilişkili kanserler ilk sıralarda yer almakta iken, Kadınlarda meme kanseri, en sık görülen kanserdir. Kolorektal kanserler, hem erkeklerde hem de kadınlarda üst sıralarda bulunmaktadır. Bu bulgular, ülkemizde en yaygın görülen kanserlerin önlenebilir nitelikteki kanserler olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu yıl tüm dünyada, 100'den fazla ülkede 300'ün üzerinde üye kuruluşu bünyesinde toplayan ve kansere karşı küresel savaşta en önde gelen uluslararası sivil toplum kuruluşu olan UICC (union for international cancer control- uluslar arası kanser savaş örgütü) önderliğinde ''Kanser önlenebilir'' sloganı ile kampanyalar yapılmaktadır. Çünkü; Dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser tanısı konulmakta ve 7.6 milyon kişi, kanserden yaşamını yitirmektedir. Önlem alınmazsa, dünya genelinde 2030'da, 26 milyon yeni kanser vakasına ve 17 milyon ölüme ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

 

Kanserlerin yüzde 40'ı, potansiyel olarak önlenebilmektedir. Bu nedenle kansere yakalanma riskini artıran faktörlerden, uzak durulması gerekmektedir. Ülkemizde yılda 2.3 milyar Euro, kanser tedavisi için harcanmaktadır. Bunun da çoğu kemoterapi için ayrılmaktadır.

 

Kanserle mücadele etmek; tedavisi için büyük bütçeler ayırmaktan ziyade, taranabilir kanserler ve erken tanının önemi konusunda toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmakla mümkün olacaktır.

İşte bu amaçla her yıl 1-7 Nisan tarihlerinde, “ulusal kanser haftası” başlığı altında kanserle ilgili bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılmaktadır. Bu yıl da Kanser Haftası münasebetiyle; İlimizde de bir dizi eğitim etkinliğinin yapılması planlanmış olup, bir program dahilinde uygulanacaktır. Zira kanserden korunmak için mücadele ve eğitim zorunlu hale gelmiştir.

 

 

 

KANSERDEN KORKMA, GEÇ KALMAKTAN KORK

KANSERDEN KORUNMAK ELİNİZDE