NE ARAMIŞTINIZ ?

BU GÜN 17 NİSAN, UNUTMADIK..!

17 Nisan 2018

Bu gün 17 Nisan 2018
Bu gün günlerden Ersin Arsalan,
Vefatının üzerinden tam 6 yıl geçti..!

"Bu cinayet; sağlıkta şiddetin Türkiye'de ulaştığı doruk nokta oldu. Ölümünün altıncı yılında sağlık şehidimizi anmak ve sağlıkta şiddete yine yeniden dikkat çekmek istiyoruz.
 Aradan altı yıl geçmesine rağmen değişen hiçbir şeyin olmamasını, halen artan düzeyde fiziksel ve sözel şiddetin olduğu, hastanelerde hamile doktorların tartaklandığı, hemşirelerin saçından sürüklenip yoğun bakımlık olduğu,  doktorların dövüldüğü, 112 çalışanlarının sokaklarda darp edildiği olayların yaşanmasına rağmen çözüm için ciddi bir adım atılmamasına da tepki gösteriyoruz. Sağlıkta şiddete çözüm bulunması için acaba daha ne kadar çalışanın cinayete kurban gitmesi bekleniyor."

Sağlık otoriteleri ve karar vericiler tüm bu olanlara rağmen Etkin Bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nı çıkarmakta direniyor. TBMM'de kurulan Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonunun raporunu yazalı yıllar oldu. Sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getiren uygulamalar, mesleki itibarımızı yok edenler, hekimlik mesleğini değersizleştirmeye çalışanlar,
Sağlık sisteminin günah keçisi bizi görenler, bizleri hedef gösterenler asıl suçlu sizsiniz.!