NE ARAMIŞTINIZ ?

Değerli Milletvekili Adayı,

13 Haziran 2018

Değerli Milletvekili Adayı,

Ankara Aile Hekimliği Derneği –Ankahed olarak; Öncellikle seçim süreci boyunca çalışmalarınızda başarılar diliyor, seçim sürecinin ve sonrasının ülkemizin demokratik ve özgür geleceğine katkı sunmasını temenni ediyoruz.

Türkiye’de son on yılda sağlık alanında önemli değişikliklere yol açan sağlık reform programı kademeli olarak uygulanmıştır. Bu programın en önemli adımlarından birisi ‘’aile hekimliği uygulamasına’’ geçilmesidir. Şuan ülkemiz de 25.800 Aile hekimliği birimi bulunmakta ve 24.350 kadar Aile hekimi görev yapmaktadır. Aile hekimi başına düşen kayıtlı ortalama nüfus 3350’dir. 

Sağlıkta dönüşüm programı ile gerçekleştirilen bu köklü yapısal ve uygulamaya dönük yeniliklere rağmen, ‘’Türkiye Modeli Aile Hekimliği ‘’hizmet sunumu diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında yapısal özellikler ve uygulama özellikleri bakımından yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bizim ülke modelin de şu ana kadar Aile Hekimliği dışında yapmaya zorlandığımız hizmetler hem iş yükümüzü arttırmakta hem de Aile Hekimliğini doğru bir şekilde yapmamızı engellemektedir.

Türkiye’de birinci basamak aile hekimliği uygulamasının temel sorunlarının en başında;

1-Sayıca yetersiz sağlık çalışanı ve insan gücü,

2-Aile hekimi başına düşen kayıtlı kişi sayısının halen çok fazla olması ve buna bağlı iş yükü fazlalığı

3-Her geçen gün değişen mevzuatlarla özlük haklarımızın gerilemesi ve gelirlerimizin düşmesi ( Belki de son 2-3 yılda gelirleri artmayan, aksine düşen tek meslek grubuyuz)

4-Disiplinler arası ve ekip çalışmasını destekleyecek uygulamaların ve mevzuatların olmaması,

5-AHEF ve ANKAHED başta olmak üzere paydaşlarca dile getirilen birinci basamak politikalarının geliştirilmesine yönelik tekliflerin ve çözüm önerilerinin dikkate alınmaması

6-Ayrıca genel sağlık sistemi kaynaklı, sağlık da şiddet başta olmak üzere, emekliliğimize yansımayan ücretler ve yıpranma payı ile düzenlemelerin yapılmamış olması da sorunlarımızın başında gelmektedir.

Geldiğimiz nokta da konuşulan ve vaat edilen reformlar birinci basamak ve koruyucu hekimlik odaklı değil, tedavi edici ve hastane odaklı, uzmanlaşma ve pahalı teknolojiyi destekler görünmektedir. Bu sürdürülebilir bir yaklaşım değildir.

Bu durum birinci basamağı, sağlık sisteminin adeta dolgu malzemesi haline dönüştürerek işlevsizleştirilmesi, değersizleştirilmesi ve sağlık maliyetlerinin çok daha fazla artması riskini içinde taşımaktadır. Yani birinci basamak sağlık hizmet sunumunda aile hekimlerinin özverili çalışmaları ile elde edilen olumlu veriler dışında toplam bir kaliteden bahsetmek mümkün görülmemektedir.

Bu günlerde Aile Hekimleri bu mevcut görüntü ve gidişat karşında daha karamsar, daha endişeli ve geleceği adına daha da korkulu bir bekleyiş içindeler.

Belirtilen değersizleştirmelerin ve tüm işlevsizleştirmelerin yanın da yıllar içinde hem özlük hakları noktasın da hem de mali konular da kayıplarımız oldu. Görünen o ki ileriye yönelik sağlık otoritelerince yapılması planlanan işlemler de bu kayıpların daha da olabileceğinin duyumu, zaten yok olan moral ve isteklendirmeyi iyice düşürecektir. Eğer bu anlamda sağlık sisteminin doğru olmayan planlamalarının yarattığı iş yükü ve sağlık maliyetlerinde ciddi artışlar, aile hekimleri ve aile hekimliği uygulaması üzerinden giderilmeye çalışılacaksa, bunu kabul etmemiz ve samimi bulmamız mümkün değildir.

Aile hekimleri olarak bu mektubu taleplerimize duyarlılık göstereceğiniz umuduyla sizlere iletiyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve taleplerimizi hem seçim meydanlarında hem de TBMM'de dile getirerek katkılarınızı sunmanızı bekliyoruz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU